Vismændene mener økonomien udvikler sig bedre end forudset i tidligere dystre prognoser

Carl-Johan Dalgaard Overvismand

De Økonomiske Vismænd opjusterer deres prognose trods stigende pres på økonomien fra nye corona-restriktioner både herhjemme og på mange af vores eksportmarkeder. Det fremgår af rapporten Dansk Økonomi efteråret 2020, der blev offentliggjort den 20. oktober 2020.

I rapporten spår vismændene, at bruttonationalproduktet (BNP) vil falde 3,6 pct. i år. Det er en opjustering fra et fald på 4,4 pct. i forhold til deres rapport fra juni, og stort set det samme som i deres mest optimistiske scenarie fra april.

Ikke behov for nye hjælpepakker

Økonomien er således – trods et højt smittepres – i følge De Økonomiske Vismænd godt i gang med at lægge krisen bag sig. Der er således ikke aktuelt brug for nye hjælpepakker.

Pensionsalder

Vismændene mener samtidig, at levetidsindekseringen af pensionsalderen, dvs. den gradvise forhøjelse af pensionsalderen i takt med den længere levetid, er afgørende for den langsigtede finanspolitiske holdbarhed.

CO2-afgift

Vismændene tilkendegiver ligeledes, at de klimapolitiske mål mest effektivt opnås via en ensartet afgift på drivhusgasser. Dermed får man markedet til at drive omstillingen. Planøkonomiske tiltag som tilskud, teknologikrav og forbud gør omstillingen unødig dyr.

”Forværres smittebilledet i Danmark og i udlandet mærkbart, vil de økonomiske udsigter blive forværret, og så kan der godt blive behov for finanspolitiske initiativer for at holde hånden under økonomien,” siger Carl-Johan Dalgaard, der til daglig er professor i økonomi på Københavns Universitet.

Kritik af Vismændenes optimisme

Fra flere sider kritiseres Vismændene imidlertid for at være for optimistiske.

Ledernes Hovedorganisationen og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) mener, at det økonomiske tilbageslag, som følge af de voksende smittetal i specielt udlandet, undervurderes i rapporten.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at regeringen allerede nu gøre sig klar til f.eks. at udbetale flere kontante ydelser og sætte endnu flere offentlige anlægsprojekter i gang for at stimulere økonomien.

”Jeg kan frygte, at vismændene er lidt for optimistiske i deres vurdering af, hvor hurtigt dansk økonomi genoprettes”, siger Michael Rosholm, formand for AE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s