Er Jeppe Kofod den rette til at repræsentere Danmark?

my body my rights

FN’s 75. Generalforsamling – Danmarks prioriteter:

”Ligestilling, kvinder og pigers rettigheder samt adgang til kvalitetsuddannelse i og uden for humanitære situationer understøtter realiseringen af verdensmålene og er højt prioriterede indsatsområder for Danmark. Danmark arbejder for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR).”

”Danmark har styrket indsatsen til fremme af kvinders og pigers rettigheder, herunder bekæmpe diskrimination, vold og kønsstereotyper og fremme seksuel reproduktiv sundhed og rettigheder samt lige muligheder i samfundet. Derudover fortsætter indsatsen for bekæmpelse af diskrimination på baggrund af seksuel orientering eller kønsidentitet.”

Spørgsmålet er om Jeppe Kofods er den rette til – som Udenrigsminister – at fremføre Danmarks synspunkter på disse områder?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s