Højere priser på oksekød i UK efter Brexit

Oksekød QMS

Sunday Times bringer den 13. september 2020 et indlæg fra de tidligere britiske premierministre John Major og Tony Blair. De kritiserede den “chokerende” meddelelse fra den britiske regering i sidste uge om, at den planlægger lovgivning, der vil krænke tilbagetrækningstraktaten fra EU, som regeringn underskrev i januar, da landet formelt forlod EU.

Premierminister Boris Johnson siger, at den kontroversielle lovgivning er nødvendig for at løse usikkerheden omkring Nordirlands stilling i Brexit-aftalen og sikre fortsat fri og uhindret handel mellem England, Wales, Nordirland og Skotland i Storbritannien.

Mens den politiske og juridiske diskussion raser mellem UK og EU kan Quality Meat Scotland, QMS, oplyse, at oksekødsproducenterne siden et lavpunkt i april har oplevet prisstigninger og i øjeblikket kan notere de højeste afregningspriser i årevis. Det bemærkes, at QMS er en officiel skotsk institution, der promoverer skotsk kødproduktion og i øvrigt administrerer mærkevarebeskyttelsen – Protected Geographical Indication, PGI – af skotske oksekøds- og lammekødsmærker.

Stigende priser på oksekød i EU

Priserne på oksekød er også steget i hele Europa, men er siden forsommeren faldet tilbage, og priserne ligger stadig under niveauet i 2018.

De danske afregningspriser for oksekød har tidligere haft svært ved at konkurrere med de øvrige EU-landes priser. Men det billede er ifølge Landbrug & Fødevarer ændret – den danske notering for oksekød fra køer ligger på eller op til én krone højere end den gennemsnitlige pris i EU-landene.

”Storbritannien har nu de højeste producentpriser for oksekød i hele Europa og verden, og afstanden er udvidet i det sidste kvartal”, udtaler Stuart Ashworth fra QMS.

QMS mener også, at et Brexit uden en handelsaftale med EU vil betyde endnu højere priser i på oksekød i UK.

Ifølge Farmers Weekly kan Boris Johnsons trussel om at forlade EU uden en aftale betyde, at UK efter Brexit vil opleve endnu højere oksekødspriser.

Selvom nogle politiske kommentatorer mener at Johnsons udtalelser er et forhandlingskneb for at presse EU til at give sig på kravene om statsstøtte og adgang til fiskerifarvande, kan resultatet meget vel blive højere priser.

UK-told på importeret oksekød?

Den britiske regering har sagt, at hvis der ikke opnås en aftale, vil den indføre told på importeret oksekød fra alle lande og dermed stille oksekød fra Irland på lige fod med importeret oksekød fra Brasilien og Argentina.

Selv om britiske eksportprodukter også ville blive ramt af told ved indførsel i EU betyder det forhold, at UK ikke er selvforsynende med oksekød, og dermed nettoimportør, at QMS vurderer at sluteffekten vil være, at priserne på oksekød i UK vil blive drevet op.

Det Forenede Kongerige er omkring 86 pct. selvforsynende for oksekød, mens der kan være forskelle afhængig af udskæring m.v.

Den skotske kalveproduktion ligger i øjeblikket ifølge QMS lidt under gennemsnittet, og der er generelt en forventning om, at mængden af kvæg i forsyningskæden i løbet af de næste seks måneder vil være lidt mindre end normalt og dermed understøtte en fortsættelse af de nuværende høje priser.

Effekten på markedet for lammekød

Det Forenede Kongerige er nettoeksportør af lam, og det betyder, at det er uundgåeligt, at priserne vil falde fra deres nuværende høje niveauer i tilfælde af et Brexit uden en aftale og med en toldbarriere i forhold til EU.

QMS vurderer, at det endnu er for tidligt at sige noget omhvor meget priserne skal falde for at UK-producenter fortsat vil være konkurrencedygtige. Det vil afhænge af om EU vil være i stand til at købe billigere lam fra andre steder i tilstrækkelige mængder.

New Zealands toldfrie kontingent vil blive delt mellem EU og Det Forenede Kongerige næste år, hvilket betyder, at det ikke vil være i stand til at sende så meget lam ind i EU’s toldfri som tidligere.

Dette kan skabe lige vilkår med det britiske lam, medmindre EU øger adgangen til New Zealand.

Det er også uvist, om nogle af omkostningerne ved en eventuel told kan væltes over på forbrugerne, eller om tolden vil betyde reduceret efterspørgsel fordi forbrugerne substituerer lammekød med med andet kød, siger QMS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s