Virksomheders samfundsansvar – CSR

Friedman NYT 1970

Milton Friedman, der døde i 2006, er en af alle tiders mest indflydelsesrige økonomer. Forgrundsfigur i den neoklassiske liberale Chicagoskole, hvor Friedman har ydet sine væsentligste bidrag dels inden for forbrugsteori, hvor han har påvist, at forbruget afhænger af den langsigtede udvikling i indkomsten, dels inden for pengeteori, hvor han har demonstreret, at efterspørgslen efter penge er en stabil funktion af få variable.

Milton Friedman har et omfattende økonomisk forfatterskab bag sig og bl.a. udgivet ”The Optimum Quantity of Money” (1969) og ”Monetary Trends in the United States and the United Kingdom” (1982) og sammen med sin kone, Rose, bl.a. ”Free to Choose” (1980).

Milton Friedman modtog Nobelprisen i økonomi (officielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk videnskab til minde om Alfred Nobel) i 1976 for “his achievements in the field of consumption analysis, monetary history and theory, and for his demonstration of the complexity of stabilization policy.”

Friedman var en kontroversiel deltager i den offentlige debat, og bl.a. kendt for udtalelser som: ”There’s no such thing as a free lunch”, og ”If you put the federal government in charge of the Sahara Desert, in 5 years there’d be a shortage of sand”.

I dag – den 13. september 1970 – for 50 år siden skrev Friedman en berømt artikel i New York Times, om at virksomheder i stedet for CSR skulle fokusere på at maksimere indtjeningen:

”A Friedman doctrine‐- The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s