Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i OPP-eventyr

Findsen FEFindsen FE

Havde Lars Findsen opbakning fra regeringen?

Berlingske kunne den 20. juli 2020 bringe den tilsyneladende gode nyhed, at danske pensionskasser nu er klar med finansiering af et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det nye hovedkvarter skal efter planen opføres ved Svanemøllens Kaserne i København, hvor Forsvarets Efterretningstjenesten skal bo til leje.

Forsvarsministeriet satser for første gang på en model, hvor et militært nybyggeri ejes af private investorer. Det skal ske gennem et såkaldt offentligt-privat partnerskab, hvor en dansk pensionskasse skal stå for byggeri, ejerskab og drift.

Derfor får flere pensionsselskaber til efteråret mulighed for at byde ind på det cirka 40.000 kvadratmeter store byggeri. Modellen skal sikre ”den mest omkostningseffektive løsning”, siger chefen for FE, Lars Findsen.

Oplysningerne rejser det interessante spørgsmål om Finansministeriet pludselig synes, at pensionspengene er lige så billige som at låne selv?

Socialdemokraten Morten Bødskov, der tidligere forventede at blive erhvervsminister i en kommende S-regering, men nu er skatteminister, har tidligere talt varmt for OPP – uden formentlig helt at vide hvad det drejer sig om. Det er alligevel overraskende, at Torben Möger Pedersen og PensionDanmark har fået overbevist de kølige økonomier i Finansministeriet om fornuften i FE’s planer.

Det stærkt bekymrende, at Socialdemokratiet nu syntes at være parat til at give sig i kast med at bedrage skatteborgerne.

Er offentligt-private partnerskaber løsningen?

PensionDanmark og andre har i årevis ført kampagne for, at OPP – offentligt-private partnerskaber – problemfrit kunne sikre os flere veje, skoler, plejehjem, forsyningsanlæg, kaserner og grønne investeringer! I den uredelige markedsføring af OPP overfor naive politikere er udbudsformen præsenteret som en god måde at omgå de almindelige udbudsregler og en attraktiv finansieringsmodel for offentlige anlægsprojekter.

Næstformanden i Forsikring & Pension og den adm. direktør for PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, har tidligere tilkendegivet, at den danske pensionsbranche er klar til at forpligte sig til at investere yderligere 350 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2030.

Men der er altså også penge til militære installationer.

Gad vide om pensionskasserne har konsulteret deres medlemmer, eller er man også parat til at finansiere ammunitionsdepoter i de brændpunkter, hvor danske styrker jævnligt indsættes?

Det lyder jo forjættende at pensionskasserne nu skulle være besjælet af stålsat forsvarsvilje, men træerne vokser jo ikke ind i himlen: Modydelsen er, at danske pensionsselskaber og andre institutionelle investorer garanteres en stabil strøm af skatteborgernes penge fra forsvarsbudgettet, og at investorernes risiko afgrænses!

At regeringen og Mette Frederiksen er med på den galej, er stærkt bekymrende!

Bedre projektstyring?

Det er utvivlsomt rigtigt, når det påpeges, at der sine steder indenfor det offentlige er behov for bedre projektstyring. Sagerne i Forsvaret, Banedanmark, DSB, sygehusvæsenet og Byggestyrelsen taler for sig selv. Sagen er bare, at OPP ikke i sig selv nødvendigvis sikrer en bedre projektafvikling – heller ikke for sikkerhedsmæssigt følsomme projekter.

Det må ej heller glemmes, at der med OPP ikke er sikkerhed for, at de økonomiske forhold er fremme i lyset, når der træffes politiske beslutninger med langvarige økonomiske konsekvenser for skatteborgerne.

OPP-modellen kan meget vel være en måde at sløre offentlig låntagning af penge, man ikke har, og hvor skatteborgerne holdes i uvidenhed om de reelle tilbagebetalingsforpligtelser. Fordelene for den private OPP-partner kan derfor meget vel ske på bekostning af den offentlige økonomi og skatteborgerne.

Erfaringer fra KV-regeringen i 00-erne

På finansieringssiden er det meget svært at se, hvorfor Forsvarsministeriet skulle låne hos private OPP-partnere til en højere rente, end man selv kan låne til. Uanset om formålet vedrører Danmarks sikkerhed, er OPP helt grundlæggende også et offentligt lån, og der er stadig kun ét sæt lommer, pengene kan hentes fra, og det er skatteborgernes. Det er en illusion, at vi som samfund får flere penge ved at låne gennem OPP. Der er kun to måder at dække udgifterne til OPP-projekter på: gennem skat eller brugerbetaling.

Stop alle OPP-projekter!

Pengepolitiske lempelser og andre udviklinger på de finansielle markeder betyder nu, at halvdelen af alle europæiske statsobligationer har negative renter – herunder samtlige tyske statsobligationer. Det er nu gratis for stater at låne i obligationsmarkedet. Samtlige OPP-projekter burde derfor øjeblikkelig standses – det er langt billigere for skatteborgerne, hvis staterne selv finansierer nye faciliteter til FE, den grønne omstilling, infrastruktur, hospitaler m.v.

Selvom den socialdemokratiske regering måtte være fristet af OPP, kan vi takke Peter Brixtofte og ”Farum-modellen” for, at OPP og de dertil knyttede deponeringsregler for kommunernes vedkommende er betryggende reguleret i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. For kommuner og regioner skulle de gældende deponeringsregler sikre, at de økonomiske forhold er fremme i lyset, når der træffes politiske beslutninger for skatteborgernes regning. Noget tyder på, at der kan være behov for tilsvarende regler for ministerier og statslige styrelser og institutioner.

I Danmark har vi også været tilbageholdende med at lade private finansiere offentlige projekter, fordi erfaringerne fra udlandet er, at man bruger OPP til at låne penge, som man ikke har. Det er samfundsøkonomisk problematisk, fordi man gældsætter samfundet og fremsender regningen til kommende generationer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s