Forhandlingerne om “a new partnership” mellem EU og UK

Brexitforhandlinger

Forhandlingerne mellem EU og United Kingdom fortsatte i den forgangne uge i Bruxelles. Hovedforhandler for EU, Michel Barnier, er trods flere intime møder med hans britiske modpart, David Frost, ikke optimistisk.

UK forlod EU med udgangen af januar 2020, og hvis en aftale skal være på plads ved udløbet af overgangsperioden den 31. december 2020 – og der skal være tid til ratificeringer m.v. – skal der ligge en færdigforhandlet aftale i oktober.

Parterne er stadig langt fra hinanden, og på nuværende tidspunkt kan det slet ikke udelukkes, at United Kingdom den 1. januar 2021 ikke har en aftale med EU.

”Level playing field”

De udestående spørgsmål er ganske væsentlige. Først og fremmest er der alle forhold, der henhører under hvad EU kalder ”a level playing field”: foranstaltninger til at sikre, at virksomheder på den ene side ikke har urimelige fordele i forhold til deres konkurrenter på den anden side.

Alle handelsaftaler har sådanne foranstaltninger, men EU ønsker, at Det Forenede Kongerige i realiteten fortsat skal acceptere EU-regler om forhold som arbejdstagerrettigheder, miljøregler og stats- og erhvervsstøtte.

Michel Barnier har allerede den 23. juli 2020 i en pressemeddelelse fremhævet, at:

First, there must be robust guarantees for a level playing field – including on State aid and standards – to ensure open and fair competition among our businesses, also over time. This is a core interest for all 27 Member States – and in my view also for the UK.

Second, we have to agree on a balanced, sustainable and long-term solution for fisheries, with the interests of all Member States concerned in mind, and not least the many men and women whose livelihoods depend on it on both sides.

Hvem ejer egentlig britiske fiskekvoter?

Fiskeri er et særligt problemområde. UK ønsker adgang til EU-markedet for fisk, men vil ikke acceptere at EU til gengæld ønsker at EU-fiskere fortsat har fuld adgang til at fiske i britisk farvand.

 Storbritanniens forhandlere afviser EU-kravene med henvisning til at UK nu er en helt uafhængig fiskerination. Fiskeri udgør kun en lille del af økonomien på begge sider, men det fiskeri har politisk og kulturel betydning og det fyldte meget i den britiske Leave-kampagne, der vandt Brexit-folkeafstemningen i Storbritannien i 2016.

EU-domstolen?

Et tredje område, hvor der er uenighed er forvaltningen af en fremtidig aftale. Hvordan skal den håndhæves og hvilken rolle skal den i UK upopulære EU-domstol spille?

Nordirland

Endelig er der den praktiske gennemførelse af den aftalte løsning på grænseproblemet i Nordirland. Hvordan sikres det, at landegrænsen i Irland (som nu er grænsen mellem Det Forenede Kongerige og EU) fortsat er lige så åben, som den er nu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s