Ny halvårsrapport for A.P. Møller – Mærsk

MRV-regler Maersk

A.P. Møller – Mærsk A/S offentliggjorde den 19. august halvårsrapporten for 2020 – Interim Report for the 2nd Quarter 2020.

Tilbage i marts 2020 blev forventningerne sat på standby på grund af stor usikkerhed omkring coronakrisen, men nu venter Mærsk for 2020 at opnå et driftsoverskud før af- og nedskrivninger samt renter og skat på mellem 37 og 44 milliarder kroner:

”Despite the uncertainties related to COVID-19, A.P. Moller – Maersk reinstates its full-year guidance for 2020 and now expects EBITDA to be between USD 6.0bn-7.0bn, before restructuring and integration costs”.

Maersk har angiveligt formået at reducere omkostningerne med 16 pct. i 2. kvartal som i kombination med en stigning i fragtraterne på 4,5 pct. har udlignet et fald på 16 pct. i fragtmængder.

Maersk tager forbehold for en eventuel 2. bølge af Covid-19, for fragtrater, brændstofpriser og andre eksterne faktorer:

“The outlook and guidance for 2020 is subject to significant uncertainties related to the COVID-19 pandemic and does not take into consideration a material second lockdown phase. The guidance is also subject to uncertainties related to freight rates, bunker prices and other external factors”.

Lille fremgang i forhold til regnskabet for 2019

Torsdag den 20. februar 2020 fremlagde A.P. Møller Mærsk årsregnskabet for 2019. Selskabet oplyste dengang selv, at 2019 blev mere lønsomt trods “udfordrende markedsvilkår”.

Bundlinjen var dog ikke voldsomt opløftende, da Maersk måtte notere et underskud på knap 300 millioner kr. på de fortsættende aktiviteter.

Til sammenligning var underskuddet i 2018 på næsten en milliard kroner på de forsættende aktiviteter. Tilbage i 2017 var underskuddet omkring 300 millioner kroner større.

Af regnskabet fremgik, at underskuddet efter skat i 2019 var på knap 300 millioner kr. (44 millioner USD). “Driftsoverskuddet” (Ebitda) var på knap 39 mia. kr. (5.712 millioner USD). Nedskrivninger/afskrivninger mv. var på godt 29 mia. kr. (4.287 millioner USD). Renter mv. kostede knap 5,2 mia. kr. (758 millioner USD). Skat var på godt 3,1 mia. kr. (458 millioner USD). Endelig var der tab på godt 3,7 mia. kr. (553 millioner USD) på lukkede/solgte forretninger.

Hvis af- og nedskrivninger samt renter og skat i 2020 er af samme størrelse som i 2019, er der udsigt til et positivt årsresultat – i bedste fald på op mod 6 mia. kroner.

Kursen på Maersk-aktier steg onsdag formiddag med over 7 pct. i København.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s