Vi må ikke glemme Tibet-sagen

Tibetsagen

Siden januar har den internationale nyhedsdækning omkring Folkerepublikken Kina været domineret af Wuhan Coronavirus-pandemien og om COVID-19-sygdomsudbruddet. Det hidtil ukendte Coronavirus, manifesterede sig først i den centrale kinesiske by Wuhan i november-december 2019, og siden er den hurtigt spredt over hele Kina og mange andre lande over hele verden.

COVID-19-pandemien har betydet, at der har været meget begrænset international opmærksomhed omkring et andet virus-udbrud i Kina: Afrikansk Svinepest – African Swine Fever, ASF, som kinesiske myndigheder og kinesiske landmænd har forsøgt at bekæmpe siden midten af 2018.

AFS har decimeret svinepopulationen i Kina og i de omkringliggende lande og forårsaget store forstyrrelser i forsyningen med svinekød og prisforhøjelser på et vigtigt næringsmiddel i Kina.

Svinepesten har haft betydelig indflydelse på den kinesiske økonomi og har også givet højtstående embedsmænd i det regerende kinesiske kommunistparti grund til at frygte de potentielle virkninger på den “social stabilitet”.

Kinas fremfærd i Hong Kong har ligeledes givet anledning til løftede øjenbryn, og endelig har det kinesiske selskab Huawei og opbygningen af 5G internet påkaldt sig international opmærksomhed.

Huawei

I Danmark har den aktuelle sag om Huawei og opbygningen af 5G internet på Færøerne betydet, at den traditionelle underdanighed overfor Kina er aflyst af kritik. Nu lyder det fra toneangivende aviser, at vi skal stå fast mod Kinas ”mafiametoder”.

5G er den næste generation af globalt internet. Her spiller Huawei, der er verdens største producent af telekommunikationsudstyr, en afgørende rolle. Huawei og Ericsson anses for førende indenfor 5G, mens Nokia, ZTE, Qualcomm og Cisco halter efter. Andre 5G-selskaber er AT& T, China Mobile, Samsung og Verizon Communications.

Når 5G er så interessant et vækstmarked er det fordi, teknologien understøtter fremtidige styrkeområder som kunstig intelligens (Artificial Intelligence, AI), robotteknologi og Internet of Things (IoT) udover ekstreme høje hastigheder på internettet.‎

Frygt for, at kinesiske myndigheder vil bruge Huawei til spionage, har medført, at virksomheden er blevet udelukket fra flere markeder i Vesten. På Færøerne står Huawei allerede for det eksisterende 4G-net, og har formentlig også på 5G det bedste udstyr til den bedste pris. Kineserne er simpelthen længst fremme, samtidig med at de bruger store summer på forskning.

Med udsigt til at blive udelukket fra Kongeriget Danmark har den kinesiske teknologigigant Huawei lagt et hidtil ukendt pres på danske diplomater og forsøgt at påvirke regeringens beslutning om, hvem der skal blive leverandør til det kommende 5G-net.

Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller involveret

Huawei har hvirvlet tidligere udenrigsminister Per Stig Møller ind i lobbykampagnen. Huaweis vicedirektør i Danmark, Xukun Ji, er gift med Per Stig Møller, og hun bragte ham på banen i april i et brev til Udenrigsministeriets departementschef, Lars Lose, som tidligere har været ministersekretær for Per Stig Møller.

Xukun Ji skrev et brev til Lars Lose i maj, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at det kommende 5G-net var så samfundskritisk, at det skulle værnes mod påvirkning fra fremmede magter.

“Jeg har svært ved at forstå, at Danmark vælger denne ekstreme tilgang,” skrev Xukun Ji på engelsk i brevet til departementschefen.

Huawei har også rettet øjnene mod andre topdiplomater i udenrigstjenesten. Ni breve og e-mails viser, at virksomheden har presset på for at få en skriftlig garanti fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) om, at Huawei er sikret adgang til det danske marked.

Hvad med Tibet-sagen?

Interessen for disse sager bør ikke aflede opmærksomheden fra spørgsmålet om, hvornår der bliver placeret et ansvar i Tibet-sagen.

Efter 2 års arbejde, nærlæsning af 50.000 dokumenter og afhøring af flere end 60 politifolk, embedsmænd og tidligere ministre nåede Tibet-kommissionen den 18. december 2017 frem til, at det var vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé, der var de skyldige og egenhændigt gav ordre om, at en gruppe Tibet-demonstranter skulle gemmes væk bag fire mandskabsvogne under det kinesiske statsbesøg.

I retten havde de ellers tidligere – den 13. august 2013 – i retten bedyret, at folk skam gerne måtte have tibetanske flag med for politiet. Der var ikke instrukser om, at personer skulle fratages flag, sagde de.

Dommeren blev derved bevidst ført bag lyset, og to ledere afgav falsk forklaring, hævdes det i et anklageskrift, som Statsadvokaten i København udfærdigede i maj 2018, og som vakte en del opsigt.

Kommissionen mente til gengæld ikke i december 2017, at det kunne dokumenteres, at ministre eller medarbejdere i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet eller Statsministeriet eller den øverste ledelse i Københavns Politi, PET og Rigspolitiet havde kendskab til de konkrete ordrer i Københavns Politi eller i øvrigt over for Københavns Politi har fremsat opfordringer, henstillinger, instruktioner eller lignende til  ved besøget i 2012 at gribe ind på en måde, som var ulovlig.

De 2 politifolks falske forklaring samt det forhold at Tibet-Kommissionen ikke havde fået adgang til e-mails og andet materiale betød, at var gode grunde til at Tibet-Kommissionen blev bedt om at arbejde videre. Spørgsmålet er dog stadig – hvor længe skal vi vente?

I betragtning af den intense opmærksomhed omkring de kinesiske besøg er det helt usandsynligt, at ministre, medarbejdere i ministerierne eller ledelserne i Københavns Politi, PET og Rigspolitiet var uvidende om Københavns Politis åbenlyst ulovlige indgriben over for demonstranterne.

Hvad er årsagen til, at regering, ministerier og politiets ledelse groft tilsidesatte deres tilsynspligt og forud for besøget i 2013 undlod at belære Københans Politis indsatsledelse om rammerne for lovlig indgriben over for demonstranter?

I takt med at forsøgene på at obstruere opklaringen af hvad der skete i forbindelse med de kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og senere gradvist afdækkes, bliver Rigspolitiets centrale rolle mere og mere tydelig.

Udenrigsministeriet har ligeledes en central rolle

Tibetkommissionen har klart dokumenteret, at Udenrigsministeriet på højeste niveau – den tidligere direktør og Protokolchefen på foranledning af den danske ambassadør i Peking, Friis Arne Petersen – overfor Københavns politi gjorde det klart, at man var bekymret ved risikoen for synlige Tibet-demonstrationer, der ville ødelægge den gode stemning omkring statsbesøget og måske blokere for besøgets forventede udbytte. Tibet-kommissionen var dog ikke i stand til at dokumentere, at Udenrigsministeren eller medarbejdere i Udenrigsministeriet havde kendskab til de konkrete ordrer i Københavns Politi eller i øvrigt over for Københavns Politi har fremsat opfordringer, henstillinger, instruktioner eller lignende til  ved besøget i 2012 at gribe ind på en måde, som var ulovlig.

https://www.msn.com/da-dk/nyheder/krimi/sag-mod-politifolk-om-l%C3%B8gn-i-retten-forsinkes-i-flere-%C3%A5r/ar-BB17t8Mi?ocid=msedgdhp

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s