Valg i Corona-tider

Trump Biden Iowa 11 june 2019

I USA har præsident Donald Trumps tanke om at udskyde præsidentvalget i november 2020 som følge af Coronakrisen givet anledning til en ophedet diskussion.

Frankrig

Det skal stilfærdigt mindes om, at i Frankrig blev præsident Emmanuel Macron voldsomt kritiseret for at gennemtvinge første runde af kommunalvalget den 15. marts, selv om Frankrig stod midt i Coronakrisen, som førte til en massiv lockdown 36 timer efter, at valgstederne lukkede.

Mange vælgere blev hjemme på valgdagen på grund af faren for at blive smittet med Covid-19, og valgdeltagelsen blev historisk lav: 38,8 pct. – den laveste valgdeltagelse ved kommunale valg siden grundlæggelsen af Frankrigs femte republik i 1958.

Anden runde af valget blev udskudt til søndag den 28. juni 2020, og afviklet i 4.827 byer rundt omkring i Frankrig, hvor den første stemmerunde ikke kunne afgøre valget.

Der var strenge sanitetstiltag ved afstemningsstederne, hvor masker var obligatoriske for alle vælgere.

Med en valgkampagne uden valgmøder og gadeagitation, der især har været ført over TV og de sociale medier, er det ikke overraskende, at valgdeltagelsen i 2. runde var helt nede på 34,7 pct.

Erfaringerne fra primærvalgene i USA

I USA er det Kongressen, der bestemmer tidspunktet for Præsidentvalget, men der er kun begrænset føderal lovgivning vedrørende valg. Det er derfor den enkelte delstat, som vedtager regler herom og gennemfører valghandlingerne.

Coronapandemien har medført diskussioner om, hvorvidt det vil være sikkert for vælgerne at begive sig til stemmeurnerne. I en lang række delstater blev primærvalget tidligere på året udskudt eller som i f.eks. New York helt aflyst.

I andre delstater som Wyoming og Ohio blev primærvalget afholdt valg uden fysisk fremmøde og alene med brevstemmer. Vælgerne skal selv ansøge om at få en stemmeseddel tilsendt og i Ohio var valgdeltagelsen i forvejen begrænset ved at handicappede og folk uden adresse ikke modtog stemmesedler.

Selvom erfaringerne fra primærvalgene har vakt bekymring for at afholde valg udelukkende med brevstemmer, drøfter mange stater muligheden for i højere grad at brevstemme. I løbet af denne måned har seks stater meddelt, at de planlægger at lade vælgerne stemme primært via brev. Det drejer sig om Californien, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon og Washington.

Disse stater vil sende stemmesedler til alle registrerede vælgere, som så kan vælge, om de vil sende dem retur med posten eller aflevere dem personligt.

Der vil også være åbne valglokaler på selve valgdagen, men i begrænset omfang, lyder planerne.

 

https://www.berlingske.dk/usa/analyse-trump-synes-klar-til-at-saette-ild-til-hele-butikken-nu-frygter-alle

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s