Når Berlingske argumenterer for statsstøtte

Buksti1

Ulrik Bie og Morten Laugesen, der udgør Berlingske Tidendes økonomiske sagkundskab, hævder den 31. juli 2020, at ”EU-midler i de kommende år kan blive en ganske betydelig vækstmotor i europæisk økonomi. Italien står til at modtage, hvad der svarer til 11 pct. af BNP i 2019. Den græske centralbankchef, Yannis Stournaras, har i et interview med Bloomberg vurderet, at græsk økonomi kan vokse to procent ekstra om året i seks år som følge af de nye EU-midler, såfremt man kan finde ud af at absorbere projektpengene”

Hvis fordelingen af EU’s Corona-Genopretningsfond på 750 milliarder euro skal ske på basis af privat- eller samfundsøkonomiske lønsomme projekter, kan det allerede nu fastslås, at de ønskede positive effekter aldrig vil materialisere sig.

Efter en årrække med QE og lempelig finans- og pengepolitik i USA, EU og det meste af den øvrige verden står det lysende klart, at det ikke er finansiering vi mangler, men derimod lønsomme projekter.

Hvis ikke pengene distribueres fra lavtflyvende helikoptere, ved massive skattelettelser, borgerløn, gennem offentlige arbejder som i 30´ernes Tyskland eller omkostningerne ved grøn omstilling, kan det allerede nu fastslås, at det bliver svært at komme af med pengene. I det omfang det måtte ske, vil midlerne ikke bidrage til økonomisk vækst og øget beskæftigelse, men blot øge den private opsparing og omsætte sig i stigende priser på fast ejendom, værdipapirer, ædle metaller og andre aktiver, der findes attraktive i tider med økonomisk usikkerhed og pengerigelighed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s