Federal Reserve i USA: Coronakrisen får langvarige økonomiske konsekvenser

Jerome Powell 29.7.2020

Efter mødet I den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité – The Federal Open Market Committee, FOMC – blev det onsdag den 29. juli kl. 20 dansk tid oplyst, at styringsrenten ville blive fastholdt uændret på 0 – 0,25 pct. Centralbanken ville også fortsætte opkøbene af statsobligationer, papirer med sikkerhed i fast ejendom og virksomhedsobligationer i mindst samme omfang som hidtil.

Forsikringerne om, at centralbanken – The Fed – fortsat vil gøre sit yderste for at støtte den amerikanske økonomi, steg aktiekurserne på Wall Street. Det på trods af den herskende usikkerhed om mulighederne for i Kongressen at nå til enighed mellem Republikanerne og Demokraterne om de firtsatte støtteforanstaltninger til at imødegå virkningerne af Coronapandemien.

Nylige data har indikeret en mulig afmatning i erhvervslivet og dermed i beskæftigelsen, da flere amerikanske delstater har genindført en række restriktioner som følge af en genopblussen i antallet af COVID-19-tilfælde, og antallet af døde i USA som følge af sygdommen onsdag nåede op på over 150.000.

På den efterfølgende (video)pressekonference understregede centralbankchef Jerome Powell, at Coronaudviklingen mere end finans- og pengepolitikken ville være afgørende for udviklingen i den amerikanske økonomi.

Præsident Donald Trump sagde onsdag, at hans administration og Demokrater i kongressen var langt fra hinanden i deres bestræbelser på at nå til enighed om en Coronavirus-pakke. I markederne er der bekymring over at en længere periode uden afklaring vil kunne betyde at understøttelsen bortfalder for grupper af arbejdsløse, og det vil være en anledning til usikkerhed i markederne og i økonomien i det hele taget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s