Inger Støjbergs notat

Lykke Sørensen

Tidligere afdelingschef og chefjurist i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Lykke Sørensen, havde torsdag den 28. maj 2020 under afhøringen i instrukskommissionen ”ingen erindring” om det notat, som Inger Støjberg den 9. februar 2016 godkendte som udlændingeminister, og som hun har kaldt for ”fuldstændig centralt” i sagen om adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

Nogle har overfor kommissionen betvivlet notatets ægthed.

Torsdag den 28. maj 2020 fandt kommissionsformand og landsdommer, Peter Mørk Thomsen, anledning til at indskærpe, at det ikke er et notat, som Støjberg har medbragt, men at det er ægte.

Dele af notatet har da også været fremlagt flere gange undervejs i afhøringerne.

Han slår desuden fast, at Folketingets Ombudsmand har set notatet i sin endelige form, hvilket tidligere har skabt forvirring.

”Der er ikke tale om et helt nyt dokument, som helt overraskende er kommet frem. Det har indgået i Ombudsmandens vurdering af sagen,” siger han.

Han uddyber, at det skete 30. maj 2016 som led i en større dokumentmappe på flere tusinde sider, der blev sendt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s