Covid-19 fører til dramatiske fald i den globale råvarehandel

UNCTAD

Coronavirus pandemien førte til at råvarehandelen på verdensplan faldt med 3 pct. i årets første kvartal. FN’s handelsorganisation, UNCTAD, forudser at verdenshandelen i 2. kvartal vil falde yderligere med 27 pct.

I slutningen af 2019 viste handlen ellers tegn på forbedringer. Men så ramte krisen hårdere, end man havde frygtet.

Råvareprisindekset hos UNCTAD faldt med hele 20,4 procent i marts. Faldet var især drevet af prisfaldet på olie mens prisen på mineraler, metaller og landbrugsråvarer kun faldt med fire procent.

Ifølge UNCTAD er faldet i omsætningen med råvarer større end under den globale finanskrise i 2009. Efter finanskrisen voksede den globale handel igen hurtigt i takt med det globale økonomiske opsving. I øjeblikket er det umuligt at vurdere hvornår forskellige landes økonomi igen udviser positiv vækst, og hvor hurtigt efterspørgslen efter råvarer igen vil stige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s