Mørkelygten – eller ytringsfrihed og åbenhed i den offentlige forvaltning

Sass Gade

Tirsdag den 12. maj 2020 var der i Folketinget debat om ”Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel”.

Selvom Ytringsfrihedskommissionen i sin betænkning, som blev afgivet den 30. april 2020, anbefaler at offentlighedsloven revideres, var der ikke under debatten den 12. maj flertal for Nye Borgerliges forslag til folketingsbeslutning.

Den konservative ordfører (Naser Khader) sagde under debatten, at Det Konservative Folkeparti gerne ser, at vi får taget et opgør med ministerbetjeningsreglen, men: ”Når det er sagt, kan vi ikke støtte Nye Borgerliges beslutningsforslag, dels fordi vi vil have en helt ny offentlighedslov, der omfatter det hele, dels fordi vi er bundet af et forlig om den eksisterende offentlighedslov, og vi har ikke som SF og Radikale forladt forliget. Så længe vi er bundet af forliget, kan vi altså ikke støtte ændringen af et enkelt element. Ændringer af loven kan kun ske, hvis der er enighed blandt forligspartierne. Derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget”.

Det Konservative Folkepartis problemer med offentlighed og ytringsfrihed

Mens Søren Pape Poulsen var Justitsminister sendte han en ny vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed i høring. Pædagoger, politifolk, sygeplejersker og andre offentligt ansatte skulle kende deres rettigheder, når de ytrer sig offentligt. Derfor skulle den nye vejledning angiveligt skabe klarhed om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed.

Problemet var, at den nye vejledning skabte forvirring om offentligt ansattes ytringsret. Juraeksperter og de ansattes fagforeninger, mente at Justitsministeriets nye vejledning om ytringsfrihed snarere ligner en løftet pegefinger og en advarsel til offentligt ansatte om at holde mund.

Mørkets Minister

Betyder det, at Søren Pape Poulsen ligefrem fortjente et tilnavn som ”Mørkets Minister”?

Måske. I hvert fald lykkedes det ikke den konservative formand at skabe politisk enighed om ændring af den kontroversielle offentlighedslov, som ellers havde været en bunden opgave for VKLA-regeringen.

Sagerne er penible for Det Konservative Folkeparti, der traditionelt har støttet ytringsfrihed og åbenhed, og Partiets Landsråd har faktisk været ganske klar i kravet om større åbenhed.

Ninn-Hansen og offentlighedsloven – en konservativ mærkesag!

Det var justitsminister i Poul Schlüters Firkløverregering, Erik Ninn-Hansen, der i 1985 stod bag den oprindelige Offentlighedslov, som han motiverede således:

”Den nye lov om offentlighed i forvaltningen har til formål at sikre borgerne og pressen mulighed for at følge med i, hvad der sker i den offentlige forvaltning.

Reglerne om offentlighed i forvaltningen skal ikke alene medvirke til at skabe interesse for offentlige anliggender, men også medvirke til at øge tilliden til den offentlige forvaltning. Reglerne giver således den enkelte borger og pressen adgang til at følge med i og dermed føre kontrol med, at alt går rigtigt til under forvaltningens udførelse af dens opgaver.

Jeg vil også gerne fremhæve, at offentlighedsordningen er af særlig betydning for pressens nyhedstjeneste. En almindelig adgang til at blive gjort bekendt med dokumenter inden for de forskellige forvaltningsgrene stiller et omfattende nyhedsmateriale til pressens rådighed, der kan medvirke til, at pressen kan informere offentligheden på et rigtigt faktisk grundlag. Som det er fremhævet i loven og i vejledningen er offentlighedsloven en minimumslov. Loven er ikke til hinder for, at den offentlige forvaltning giver aktindsigt i videre omfang eller giver flere oplysninger til pressen og andre, end det følger af selve loven, når blot det sker uden at krænke myndighedernes tavshedspligt. Det er mit håb, at myndighederne vil leve op til dette ønske fra folketinget om en øget åbenhed i den offentlige forvaltning.”

Mørkelygten er siden genindført

Offentlighedsloven er siden indskrænket, og vi har set talrige eksempler på, at det ikke har øget tilliden til den offentlige forvaltning, at administration og væsentlige politiske processer foregår i Mørkelygtens dunkle skær.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s