IMF: Næsten lige så slemt som i 30’erne

Skærmbillede 2020-04-15 19.34.59

Tirsdag den 14. april 2020 offentliggjorde Den Internationale Valutafond (IMF) sin forårsrapport – World Economic Outlook, April 2020.

Det skete I forbindelse med årsmødet i IMF, der normalt tiltrækker mere end 10.000 deltagere, men på grund af Corona-pandemien var begrænset til et minimum, der blev afviklet som videokonference.

Gita Gopinath, IMF Economic Counsellor, lagde ifølge Reuters ikke skjul på, at verdensøkonomien går mod sit værste fald siden den store depression i 1930’erne på grund af COVID-19 – corona-pandemien.

IMF’s dystre prognose forudser, at verdensøkonomien vil skrumpe med omkring 3 pct. i 2020 for derefter delvis at genvinde pusten i 2021 med en vækst på 5,8 pct.

“Denne bedring i 2021 er kun delvis, da niveauet for den samlede økonomisk aktivitet stadig forventes være lavere i 2012 end vi havde forventet før virussen ramte”, sagde Gita Gopinath ved pressemødet. Tilbageslaget er større end efter finanskrisen i 2008-9, men trods alt mindre end under depressionen i 1930’erne, hvor BNP faldt med omkring 10 pct.

Samlede tab på mere end Japans og Tysklands bruttonationalprodukt – tilsammen!

Det økonomiske tilbageslag som følge af Corona-virussen i IMF’s best-case scenarie vil kunne føre til at verdensøkonomien lider et samlet uigenkaldeligt akkumuleret tab på 9 trillioner eller 9.000 billioner dollars i økonomisk produktion over to år. Det er et tab, der er større end det tyske og japanske bruttonationalprodukt tilsammen, sagde Gita Gopinath.

IMF-prognosen antager, at virusudbruddet i de fleste lande vil toppe i løbet af 2. kvartal og klinge ud i slutningen af året, mens nedlukninger og andre foranstaltninger gradvist ophæves.

IMF har også regnet på scenarier, hvor Corona-krisen er endnu længere og tabene endnu større.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s