Mens vi venter på coronavaccinen, kan vi spekulere på, om det var fornuftigt at sælge den statslige vaccineproduktion

Corona vaccine

Verden over knokler forskere i døgndrift for at blive de første til at producere en vaccine mod coronavirussen. Kapløbet skyldes først og fremmest den alvorlige situation, som pandemien har medført, hvor Danmark og en lang række andre lande er i undtagelsestilstand, og tusindvis af borgere verden over med al sandsynlighed vil dø af virussen i den kommende tid.

Hvis det lykkes, frygter forskere, at det land, der kommer først med en vaccine, først og fremmest vil bruge den på sine egne borgere. Desuden kan de være styret af økonomiske interesser.

I den situation kan danskere og andre europæere blive hårdt ramt, fordi vi har afhændet vores vaccineproduktion.

Vaccineproduktionen solgt

For fire år siden solgte den danske stat sin vaccineproduktion til Saudi-Arabien. Flere andre lande i EU har også solgt eller outsourcet vaccineproduktionen til Asien.

Derfor er Danmark og hele EU på længere sigt meget sårbare, når vi ikke har en national eller regional basisproduktion af vacciner.

Hvis det faktisk lykkedes et forskerhold på f.eks. Københavns Universitet at udvikle en vaccine mod corona, så ville det forhold, at vi ikke længere har en statslig vaccineproduktion betyde, at den nyopdagede vaccine formentlig ville blive solgt til en større privat vaccineproducent.

Afhængighed af private virksomheder

Kristeligt Dagblad beskriver den 17. april 2020 det afhængighedsforhold, Danmark og andre lande har bragt sig i som følge af, at de vacciner, der anvendes, produceres og sælges af private virksomheder.

En række ekspertudtalelser, der refereres af Kristeligt Dagblad, anfører at corona-smitten demonstrerer, at beslutningen om at sælge den statslige vaccineproduktion i Danmark og andre lande, kan have store konsekvenser for sygdomsbekæmpelse i Danmark og EU.

Baggrunden for salget af SSI Vaccine

Allerede i 2011 blev Statens Seruminstitut, SSI, pålagt at yde rabatter på vacciner. Rabatten skulle stige år for år og i 2016 nå 72 mio. kr.

Det betød en belastning af Seruminstituttets økonomi, der i 2013 førte til, at konsulentfirmaet PwC blev bedt om en rapport, der lagde op til at splitte Statens Serum Institut op og sælge den såkaldte Diagnostica-afdeling og vaccineproduktionen.

I slutningen af 2014 blev salgsprocessen indledt, og der blev opnået tilslutning fra alle partier undtagen Enhedslisten og SF. Alternativet forlod senere aftalen.

I marts 2016 blev SSI Diagnostica solgt til den svenske kapitalfond Adelis for 250 mio. kr.

I juni 2016 blev SSI Vaccineproduktion solgt til et privat saudiarabisk firma, AJ Vaccines, for 15 mio. kr. AJ Vaccines ejes af Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih.

Kritik fra Rigsrevisionen

I januar 2018 offentliggør Rigsrevisionen en beretning, der på en række punkter udtrykker kraftig kritik af Sundhedsministeriets håndtering af salget af Statens Seruminstituts vaccineproduktion.

Rigsrevisionen anslog i beretningen, at statens samlede udgifter, mens salget stod på, løb op i 1,3 – 1,5 milliarder kroner. Her vejer driftsunderskuddet i vaccineproduktionen tungest. Salget indbragte som nævnt i alt 15 mio. kr.

Rigsrevisionen fandt, at Sundhedsministeriet undervurderede salgets kompleksitet. Det blev således trods det langstrakte forløb ikke sikret, at helt grundlæggende vilkår for et godt salg i tilstrækkelig grad og på rette tidspunkt blev tænkt ind i forløbet.

Rigsrevisionen kritiserede også det var det mest positive forventede økonomiske resultat, der lå til grund for salgsscenariet, og dette grundlag blev ikke opdateret med den nyeste negative udvikling i vaccineproduktionens økonomi.

Rigsrevisionen kritiserede også, at der ikke var en plan for it-adskillelsen mellem SSI og vaccineproduktionen og den sideløbende it-adskillelse for Diagnostica. Derved blev it-adskillelsen og derved hele salget forsinket i en periode, hvor underskuddet for vaccineproduktionen voksede.

Rigsrevisionen forholdt sig ikke til, om det var hensigtsmæssigt at afhænde den statslige vaccineproduktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s