E.ON kritiserer udspil om elbiler

e.on

Et udspil fra Venstre og de Radikale, der skal få flere til at købe elbil, møder kritik fra E.ON, der sætter ladestandere op til de grønne køretøjer. Venstre og Radikales udspil fokuserer blandt andet på flere ladestandere til elbiler.

Problemet er ifølge E.ON ikke manglen på strøm, det er prisen på elbiler og den fastfrossede afgift.

Elbiler var tidligere helt fritaget for registreringsafgift og det betød, at hver eneste af den mest solgte elbil – Tesla – blev støttet med en afgiftsfritagelse på omkring 1 mio. kr.

Det blev herefter politisk aftalt at genindfase afgifter på elbiler begyndende med 20 procent i 2016, stigende til 40 procent i 2017, 60 procent i 2018 for at ende på 100 procent i 2020.

Afgiftsstigningen betød, at salget af elbiler næsten gik i stå, og derfor blev den politiske aftale i april 2017 justeret og registreringsafgiften blev holdt nede på 20 procent indtil der var solgt 5.000 elbiler.

Registreringsafgiften for el-biler beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

De seneste politiske aftaler betyder, at af den beregnede afgift betales 40 pct. i 2020, 65 pct. i 2021, 90 pct. i 2022 og 100 pct. i 2023. I 2020 gives derudover et fradrag på 77.500 kr.

Tesla

For en Tesla Model X til 690.000 kr. uden afgift betyder fastfrysningen af registreringsafgiften, at afgiften er næsten 100.000 kr. lavere, end hvis ellers den planlagte stigning ikke var blevet aflyst.

Hvorfor prøver tyske E.ON at påvirke dansk energipolitik?

Det tyske energiselskab E.ON har påtaget sig at fremme den grønne omstilling i Danmark – ikke mindst på elbil-området. Formålet er at fremme elbilsalget i Danmark.

Salget af elbiler er i Danmark behersket, mens det stiger støt i andre lande.

Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030 vil efter Klimarådets opfattelse kræve 1,5 millioner elbiler på de danske veje, hvis transportsektoren alene skal tage sin andel af reduktionsforpligtigelserne frem mod 2030.

Det er imidlertid et godt spørgsmål, om vi bedst og billigst når klimamålene ved at yde millionstore skatterabatter til ejere af Tesla-sportsvogne.

Hvem er E.ON?

Tyskejede E.ON er ikke kun et af verdens største privatejede selskaber indenfor sort, fossil energi, men formentlig også det mest utroværdige. Siden 2011, hvor den offentlige tilskudsgivning til vedvarende energi i Tyskland og andre europæiske lande gik grassat, og Tyskland samtidig besluttede at opgive kernekraft efter den japanske Fukushima katastrofe, har E.ON involveret sig i den grønne omstilling.

Tidskiftet The Economist har nøje beskrevet, hvordan selskabet desperat har prøvet at opbygget et nyt og ”grønnere” image. E.ON er derfor delt. Den ”sorte” del af virksomheden – kernekraftværker, kul, brunkul og gasfyrede værker og andre aktiviteter udsatte for svingende råvarepriser og klimaaktivisters kritik – er udskilt i et særligt selskab – Uniper, mens den mere ”grønne” del af virksomheden er videreført under bl.a. navnet E.ON.

Nord Stream 2

Uniper er i øvrigt et af de europæiske gasselskaber, der sammen med russiske Gazprom er i gang med at etablere den kontroversielle gasledning Nord Stream 2, der skal transportere naturgas fra Rusland til det europæiske marked.

Det overraskende er, at E.ON, der formentlig kontrollerer den største del af Europas mest klimabelastende energiforsyning, tillader sig at have stærke meninger om ambitionsniveauet i dansk klimapolitik.

E.ON i Danmark hævder selv, at firmaet tager del i den grønne omstilling og fokuserer på produktion af energi fra vedvarende energikilder, energinetværk og energieffektive kundeløsninger. E.ON’s investeringer og aktiviteter udgør ”byggeklodser til fremtidens energisystem og den omstilling, der gradvis finder sted på energimarkedet i overgangen fra fossil til vedvarende og CO2-neutrale energikilder”.

E.ON Danmark er 100 pct. ejet af E.ON Sverige AB, der er Sveriges næststørste energiselskab og tidligere kendt under navnet Sydkraft. E.ON Sverige ejes igen af Uniper i Tyskland.

Registreringsafgiften på el-biler bremser for E.Ons fortjeneste

En af ”byggeklodserne” til fremtidens energisystem er ifølge E.ON elbiler. E.ON sælger ikke selv el-biler, men strøm, og i forventning om en stor fortjeneste, har E.ON investeret massivt i ladestationer til elbiler i Danmark. Fortjenesten er imidlertid udeblevet, og det går ikke bedre for samarbejdspartneren, Clever.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s