Den falske melodi

Dan Jørgensen 1
Danmark er fortsat det dyreste EU-land at bo i som almindelig forbruger.
Det bekræftes af tal fra Danmarks Statistik, som viser, at Danmark med et prisniveau på 37 procent over gennemsnittet i de 28 EU-lande havde langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2018.

Cepos og Dansk Erhverv misinformerer
Cheføkonom i den borgerligt-liberale tænketank Cepos, Mads Lundby Hansen, har udtalt, at det høje danske prisniveau skyldes både velstand og høje afgifter: ”Det hænger sammen med et højt velstandsniveau, der presser priserne op. Men det hænger også sammen med, at vi er blandt de lande i EU med højest afgifter” har han ifølge Ritzau tidligere oplyst.
Kristian Skriver, økonom i Dansk Erhverv, forklarer beredvilligt, at en del af forklaringen på de høje priser herhjemme er, at danskerne har et højt omkostningsniveau i form af høje skatter og lønninger, der generelt gør det dyrt at drive forretning i Danmark. Danmark har samtidig en forholdsvis høj momssats, samtidig med danske forbrugere skal betale en række forbrugsafgifter.
Det er ikke overraskende, at Dansk Erhverv forsvarer medlemmernes udnyttelse af sagesløse danske forbrugere, men at CEPOS synger med på den falske melodi og misinformerer om baggrunden for de eksorbitant høje danske forbrugerpriser er deprimerende. Påstanden om, at det relativt høje velstandsniveau, ganske høje lønninger og skatter og afgifter forklarer forskellene er simpelthen ikke rigtig.
En række undersøgelser har dokumenteret, at vores høje velstand og lønninger samt forskelle i skatter og afgifter ikke alene kan forklare vores høje prisniveau. F.eks. har Danmarks Statistik den 26. september 2016 offentliggjort en analyse af ”Hvorfor er den danske inflation forskellig fra euroområdets?”.

Lav produktivitet og fravær af konkurrence
Lønniveau og afgifter forklarer noget, men der er meget der tyder på, at produktiviteten herhjemme er for dårlig. Det kan igen hænge sammen med den udtalte mangel på konkurrence i nogle brancher. Inflationen for tjenester må hovedsagelig regnes som indenlandsk genereret. Bankers og realkreditinstitutters åbenlyse røveri fra kunderne med stadigt stigende bidragssatser og gebyrer er således en del af forklaringen på den del af inflationen. Nationalbanken udtrykker sig diplomatisk, når banken fastslår, at det indenlandsk genererede bidrag til inflationen er positiv, og specielt det relativt højere forbrug af urimeligt dyre finansielle services i Danmark kan have betydning.

Nærmere om Danmarks Statistiks prisundersøgelse her:
https://www.information.dk/telegram/2019/12/danmark-dyreste-eu-land-vaere-forbruger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s