Innovationsfonden og fremtidens klimaløsninger

Innovationsfonden

Innovationsfonden får 1. februar 2020 ny direktør.

Bestyrelsen har netop ansat Anne-Marie Levy Rasmussen, der kommer fra en stilling som global leder i den kommercielle del af vaccineområdet i medicinalvirksomheden, GlaxoSmithKline (GSK).

Om valget siger bestyrelsesformand, koncerndirektør i Novozymes, Tina Fanø:

– Med Anne-Marie Levy Rasmussen får Innovationsfonden en meget kompetent direktør med bred og lang erfaring fra forsknings- og innovationsområdet. Hun har arbejdet på både universitetssiden og i det internationale erhvervsliv og har indsigt i politiske processer. En kombination af erfaringer, som vil komme fonden og dens mange ansøgere til gode, når hun skal fortsætte udviklingen af organisationen.

Innovationsfonden kommer til at spille en helt central rolle i den grønne omstilling. Hvis finansloven vedtages, vil den statslige fond allerede næste år stå klar med 800 mio. kr. til forskning i klimaløsninger. Det kommer oveni den portefølje af ”grønne” investeringer på op mod 3 mia. kr. som Innovationsfonden allerede råder over.

En ny rapport baseret på input fra erhvervsliv og forskere har identificeret 3 særligt vigtige områder: alternative brændstoffer til fly, skibe og transport, klimavenlige fødevareløsninger og mere grønt og bæredygtigt byggeri.

Det mest interessant område er imidlertid der, hvor Danmark ligger inde med viden og nye teknologier, som kan gøre en forskel for det globale klima, hvis de bliver undersøgt, støttet og får hjælp til at blive omsat til forretning. Det er områder som klimavenlig cement, genbrug af byggematerialer, brug af data og kunstig intelligens i bygninger og nye former for fødevarer, f.eks. laboratoriefremstillet kød, kunstigt fremstillet protein til fødevarer og mikrobakterielt landbrug.

Elektrofuels

Et område har dog vist sig at skille sig ud. Hele området med elektrobrændstof eller Power2X, som det kaldes i rapporten, er et område, som Innovationsfonden selv fremhæver. Elektrobrændstof kan bruges både til at løse nogle af problemerne med energilagring, men er også en vigtig løsning i transportsektoren, til lands, til vands og i luften.

Møderne i klimaløsningspanelet har betydet, at Innovationsfonden nu har et mere optimistisk syn på at elektrobrændstof ser ud til at kunne have en effekt om ikke så mange år.

Rapporten viser, at det er transporten, der skal være med til at nedbringe CO2-udledningen på tværs af brancher. Luftfartsbranchen i Danmark har det seneste års tid haft kig på netop elektrobrændstof som en mulig klimaløsning i en branche, der har en betydelig, negativ indvirkning på CO2-udledningen på verdensplan. Men det er tydeligt, at behovet for alternative, klimavenlige brændstoffer som elektrofuel i dag ikke kun er noget, der er interesse for i flybranchen, men kan bidrage til at nedbringe CO2-udledningen på tværs af brancher. Der er da også interesse for elektrofuel i en række brancher.

Danmark har en unik position, hvor vi har satset på biogas, som kan bruges til at levere det kulstof, der skal bruges til elektrofuel, og samtidig har vi en eksisterende infrastruktur i form af et naturgasnet, som måske gør, at vi kan løse det her og skabe en produktion, som andre ikke har mulighed for.

Innovationsfondens rapport kan læses her:

https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2019-11/climate-panel_final-report-komprimeret_1.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s