Syrere modtager minimum 140.000 kroner for at rejse hjem

Pjece Dansk Flygtningehjælp

Ifølge Kristeligt Dagblad viser helt nye tal fra Dansk Flygtningehjælp, der varetager repatrieringsindsatsen sammen med kommunerne, at antallet af frivillige hjemrejser hidtil på årsbasis har ligget på omkring 350 personer. Siden 1. maj 2019 er 71 syrere dog vendt hjem til Syrien.

Den danske stat yder en ganske omfattende støtte til flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende hjem. Støttemulighederne fremgår af en pjece, der foreligger på talrige sprog.

Den økonomiske støtte fra Danmark betyder, at voksne i 2019 får op til 139.274 kr. til at starte et nyt liv i hjemlandet. Børn får op til 42.476 kr.

Pengene udbetales i to portioner – første del ved udrejsen og anden del (op til 83.565 kr. til voksne, op til 25.486 kr. til børn) udbetales efter ét år i hjemlandet.

Staten yder herudover støtte til

  • Rejseudgifter,
  • Transport af ejendele, eller hjælp til udgifter til køb af personlige bohave,
  • Erhvervsudstyr,
  • Sygeforsikring i 4 år,
  • Medicin til 1 års forbrug,
  • Nødvendige hjælpemidler,
  • udgifter til skolegang i 4 år for børn mellem (5-16) år,
  • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter.

Hvis flygtningen/indvandreren er fyldt 55 år, kan vedkommende desuden få udbetalt et fast beløb i bistand fra Danmark hver måned. Hjælpen er normalt mellem 2.800 kr. og 5.500 kr. per måned. For at modtage hjælpen, skal vedkommende have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år.

Næsten 19.000 syrere er siden 2014 flygtet til Danmark.

Det bemærkes, at en dansk folkepensionist med en mindre erhvervspension får udbetalt omkring 4.000 kr. om måneden i Folkepension.

Pjecen med støttemuligheder, kan læses her:

https://flygtning.dk/media/5095747/a6-folder-2019-dansk.pdf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s