Amerikansk økonomi i god form, men statsgælden er stigende

yuan dollar
USA’s statsgæld er steget med rekordfart i de år, hvor Donald Trump har været præsident.

Den amerikanske netavis The Hill kan oplyse, at den amerikanske statsgæld nu har rundet 23.000.000.000.000 dollar svarende til 154.000 milliarder kroner eller knap 119 pct. af det amerikanske bruttonationalprodukt.

Op mod tre fjerdedele af USA’s statsgæld er udlandsgæld.

Den eneste præsident i nyere tid, som har været tæt på at vende udviklingen, var Bill Clinton, som lykkedes med ikke at øge gælden.
Da tidligere præsident Barack Obama næsten fordoblede den nationale gæld igennem sine to regeringsperioder, førte det til kritik fra især Republikanerne, men statsgælden betragtes faktisk ikke i øjeblikket som et stort problem i USA.

Med 119 pct. i forhold til BNP er den amerikanske gæld stadig mindre end Japans, Grækenlands, Italiens, Portugals, Belgiens, Argentinas m.fl. Frankrig har en gæld på 100 pct. af BNP – Tyskland og UK har en offentlig gæld på omkring 85 pct.

Statsgældens størrelse synes ej heller at skræmme internationale investorer, der gerne køber amerikanske statsobligationer.

Centralbankens opfattelse
USA’s centralbank, Federal Reserve, har da også for ganske nylig fundet, at den amerikanske økonomi faktisk er i ganske god gænge.
Den 30. oktober 2019 besluttede USA’s centralbank ganske vist at sænke renten med 0,25 procentpoint til 1,5 – 1,75 pct.

Selvom det var den tredje rentesænkning på bare tre måneder, opfattes rentesænkningen som symbolsk og måske især som en imødekommelse af præsident Trump, der finder det urimeligt, at det amerikanske renteniveau er væsentlig højere end i Europa.

Når USA’s toneangivende rentesats sænkes, forklares rentesænkningen med et forsøg på at holde gang i hjulene i den amerikanske økonomi. Husholdningernes forbrug er fortsat højt, men erhvervslivets investeringer og eksporten viser svaghedstegn, lød begrundelsen for at sænke renten i en tid, hvor jobvæksten får karakteren ”solid”, og den økonomiske vækst er steget i et ”moderat” tempo.

USA i det længste opsving nogensinde
Realiteten er da også, at USA står midt i det længste opsving nogensinde. Økonomien voksede med 1,9 pct. i tredje kvartal, og ledigheden befinder sig på det laveste niveau i 50 år.

Det, der kan true den gunstige økonomiske udvikling, er bl.a. en handelskrig med Kina, en svagere tysk økonomi og ikke mindst, at UK’s brexit kan påvirke det amerikanske opsving.

Ifølge den amerikanske centralbank er den umiddelbart vigtigste parameter inflationsraten, som halter efter målsætningen på 2 pct.

Rentesænkning i december?

The Federal Open Market Committee, FOMC, komiteen af bankchefer, der står bag Fed’s rentepolitik, er pålagt at forfølge en økonomisk kurs, som sikrer maksimal beskæftigelse og prisstabilitet. Rentesænkningen var ventet, og derfor har mange analytikere allerede nu blikket rettet mod, om Fed mon har endnu en rentesænkning gemt i ærmet til næste rentemøde i december.

Signalet er også, at den amerikanske centralbank igen vil købe obligationer op i markedet og dermed øge pengemængden, men man vil formentlig gå forsigtigt til værks, og det kan ikke udelukkes, at der vil komme endnu en rentesænkning i 2019.

Den amerikanske centralbanks næste rentemøde finder sted den 10. og 11. december.

Statement efter mødet i FOMC den 30. oktober 2019: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20191030a.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s