Ny ledelse til Landbrugsstyrelsens agile transformation

Augustenborg
Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet har ikke styr på økonomien. Derfor har styrelsen sat gang i en tiltrængt effektivisering, og samtidig prøver man at omstille organisationen, så opgaverne kan løses med færre hænder. Styrelsen er derfor midt i en stor agil transformation som betyder, at styrelsens støtteordninger og IT-understøttelse fremover vil blive konfigureret og designet i agile teams, der består af IT-udviklere, testere, forretningen og produktionsenhed. Styrelsens opslag om en ledig stilling som agil coach har vakt opmærksomhed, og bekræftede, at det måske er velbegrundet, at halvdelen af styrelsens medarbejdere har deres daglige gang i det tidligere sindssygehospital på Augustenborg Slot på Als.

Forklaringen er, at ved udflytningen af statslige arbejdspladser i 2016, flyttede Landbrugsstyrelsen 376 arbejdspladser fra København til en stor afdeling på Augustenborg Slot på Als. Udover Augustenborg blev 16 arbejdspladser flyttet til styrelsens afdeling i Tønder.

Dermed blev næsten halvdelen af styrelsens medarbejderne medarbejdere forvist til en kummerlig tilværelse i Sønderjylland.

Desværre har prisen været, at indtil Landbrugsstyrelsen måtte finde sine egne agile ben, er udsigterne for den danske administration af EU’s landbrugsstøtte ikke gode.

Modstand mod udflytningen
Selvom man umiddelbart kunne have forventet, at det for mange statslige landbrugsbureaukrater ville være en befrielse at blive udstationeret i provinsens landbrugsland, var der modstand mod beslutningen.
Alligevel blev mange beboere vest for Valby Bakke overraskede over de indignerede og ubeherskede ramaskrig fra statsansatte, der blev tvunget til at forrette tjeneste på Als.
I en mail dateret 17. september 2015 til Finansministeriets departementschef, Martin Præstegaard, advarede departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, mod regeringens plan om at flytte styrelsen til en tidligere sindssygehospital i Sønderborg. Flytningen ”vil med stor sikkerhed føre til længere sagsbehandlingstid, så styrelsen ikke kan nå sine udbetalingsmål”, advarede departementschefen.

Advarslerne var tragikomiske – Landbrugsstyrelsen er overalt i landbrugskredse kendt for manglende professionalisme og lange sagsbehandlingstider!

Styrelsens administrative svagheder er ikke kun en belastning for dansk landbrug, men også kostbar for danske skatteborgere. Den danske stat er jævnligt tvunget til at betale støttekroner tilbage til EU på grund af fejl i sagsbehandlingen i styrelsen. I en korrespondance med finansministeriet har Miljø- og Fødevareministeriet bekræftet, at der alene ”fra 2007 til 2014 har været underkendelser for 1,2 mia. kroner”.

Udflytning og andre trængsler
Udover at mange af Landbrugsstyrelsens medarbejdere er tvangsforflyttet til det tidligere sindssygehospital i Augustenborg, ligger styrelsen jævnligt i krig med landmænd og Rigsrevisionen.
Rigsrevisionen har adskillige gange været ude med riven efter den danske administration af landbrugsstøtten. Rigsrevisionen har således kritiseret styrelsen for at udskyde afgivelsen af tilsagn til projektstøtte for mere end 500 mio. kr., for at aflægge regnskaberne for Garantifonden og Landdistriktsfonden for sent, for at have en utilstrækkelig kvalitetssikring og for fejl i udbetalingen af arealstøtte.
Landbrugsstyrelsen ligger også i åben krig med styrelsens kunder – landmændene. Landmændene er jævnt hen utilfredse med styrelsens sendrægtige sagsbehandling, der betyder at udbetalingen af EU-støtten jævnligt forsinkes.

Ledelsen flygter – ny direktion
Direktionen i Landbrugsstyrelsen består af en direktør og tre vicedirektører. Med alle de vanskeligheder styrelsen står over for, er det ikke overraskende, at to af de tre vicedirektører har opgivet, og valgt at søge ”nye udfordringer”.
Landbrugsstyrelsen søger derfor til omgående tiltrædelse 2 nye agile vicedirektører til henholdsvis ”Kunder & Produktion” og ”Ressourcer”.

Der er nok at tage fat på. Styrelsens 1.100 mindre agile medarbejdere udbetaler årligt omkring 9 mia. kr. til danske landmænd. Det svarer til godt 8 mio. kr. pr. medarbejder.

Må man minde om, at Britta Nielsen i Socialstyrelsen – egenhændigt og uden utidig indblanding fra ledelsen – udbetalte langt større beløb fra satspuljerne (udover de 121 mio. kr. hun udbetalte til sig selv!).

https://www.altinget.dk/karriere/to-vicedirektoerer-til-landbrugsstyrelsen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s