Vederlagskommissionen blev ifølge Michael Christiansen underløbet af gruppeformændene i Venstre og Socialdemokratiet – Søren Gade og Henrik Sass Larsen

michael_christiansen m txt

Michael Christiansen er en mand, der i sjælden grad har nydt skiftende regeringers tillid. Departementschef i forsvarsministeriet, direktør for Det Kongelige Teater og formand for utallige udvalg, råd og nævn. Christiansen har aftvunget respekt fra alle sider af det politiske spektrum. På en suveræn måde har han evnet at lægge tingene til rette, så de beslutninger, der træffes, gik i den retning, hans opdragsgivere havde ønsket. Af samme grund er han både blevet kaldt Den Lille Napoleon, Sir Michael og Krigsminister, ligesom han blev dekoreret med alle de kors og bånd og stjerner, som han kunne ønske sig.

Napoleon kompleks?
Men hvilke motiver har drevet Michael Christiansen frem i verden? Vi ved det ikke, men hvorfor var Napoleon så ilde lidt? I lange tider opererede man i fuldt alvor med kejserens ringe kropsvækst. Den lille korsikaner, som han blev kaldt. Men Napoleon var ikke udpræget nogen lille mand i sin egen samtid, så så selvom Napoleon-komplekset, som små mænd ofte siges at lide under, ikke passer på navnefaderen, passer det fint på Michael Christiansen. Men der udover ved vi ikke meget om drivkraften, udover at han tidligt indså, at det var som embedsmand han kunne opnå den magt, han vildt attråede.
Mod slutningen af karrieren begyndte han at ryste på hænderne, og i hans sidste opdrag gik tingene ikke i Michael Christiansens retning.

Da Michael Christiansen var formand for Det Danske Kulturinstitut stod han bag mærkelige dispositioner vedrørende kultursamarbejde med Rusland og Indien: På et tidspunkt, hvor forholdet til Rusland var belastet af gensidige økonomiske sanktioner som følge af situationen i Ukraine og annekteringen af Krim, og forholdet til Indien er belastet på grund af Holck-sagen i en grad der obstruerer danske interesser i Indien, insisterede Det Danske Kulturinstitut på tæt samarbejde finansieret af de danske skatteydere.

Som formand for Vederlagskommissionen måtte han lide den tort, at væsentlige dele af hans møjsommeligt konstruerede forslag blev forkastet af et politisk flertal.

DR
Der hvor han virkelig fik lagt sig ud med alt og alle var på posten som bestyrelsesformand i Danmarks Radio siden 2008. I en tæt alliance med generaldirektøren, betød hans dispositioner omkring cheflønninger, MelodiGrandPrix, ”1864”, X-Faktor og nedlæggelse af UnderholdningsOrkestret, at DR mere og mere fremstod som noget taget ud af George Orwells ”1984”.

Som en stat i staten er DR suverænt Danmarks største og vigtigste kulturinstitution med flere journalister ansat end den samlede dagspresse, reguleret i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og frem til 2019 finansieret med tvangsudskrevne licensmidler på 3,7 mia. kr.om året.
Som bestyrelsesformand reagerede han i skarpe vendinger på, at de borgerlige partier ført an af Dansk Folkeparti stillede spørgsmål til DRs levering af ”public service” og tillod sig at overveje store besparelser i DR – op til 25 pct. over en femårig periode, hvis det dengang stod til DF.

I et debatindlæg i Berlingske Tidende tordnede Michael Christiansen mod de politiske partier: ”Det er det største samlede angreb på dansk kulturformidling og public service-nyhedsformidling, vi har set til dato” og konstaterede, at omkring en tredjedel af den nuværende produktion skulle skæres væk, hvis DF’s planer blev gjort til virkelighed.
Michael Christiansen lagde ikke lagt fingrene imellem i debatten om DR. De mulige besparelser handlede ifølge Christiansen ikke alene om antallet af TV- og radiokanaler til danskerne. Det handlede om, at politikerne piller ved intet mindre end ”den samlede demokratiske mekanisme i Danmark”!

Selv så han det som sin nærmest guddommelige pligt at gå i brechen for DR og demokratiet – og dermed danskerne: ”Det er fuldkommen berettiget, at der er politisk debat om DR. Men man må aldrig glemme, at jeg sidder på vegne af hele Folketinget, og jeg skal først og fremmest administrere den lovgivning, der sikrer danskerne et uafhængigt DR. Det kan lejlighedsvist være meget ubehageligt for politikere, men det er min opgave”, sagde Michael Christiansen dengang.

Udtalelsen dokumenterede, at mange års uantastet magtudøvelse var steget Michael Christiansen til hovedet. Han opfattede sig tydeligvis som en anden Caligula hævet over regering og Folketing som den egentlige ansvarlige for lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Michael Christiansen så dermed helt bort fra at rammerne for Danmarks Radio, TV2-regionerne og Radio24/7 og anvendelsen af de 4,4 milliarder kr., som årligt tvangsopkræves i licens fra danskerne fastlægges i politiske medieaftaler.
Det endte da også efter lang tids debat og forhandlinger med, at regeringen og støttepartiet DF skar 20 procent på det store publicservice medie over fem år.
Det nye medieforlig for perioden 2019-2022, trådte i kraft 1. januar 2019. Samtidig blev licensen afskaffet og flyttet over på skatten via et lavere personfradrag.
DR’s budget alene er på ca. 3,7 milliarder kroner, så besparelsen endte på cirka 700 millioner kroner.

Hvad skete?
Michael Christiansens svigtende jugement gjorde hans position uholdbar. Det gik ham, som det gik Jens Christensen i 1983.

Jens Christensen havde også en fortid som departementschef (i Udenrigsministeriet), da den socialdemokratiske energiminister Poul Nielson (der kom fra Udenrigsministeriet) i 1980 udnævnte Jens Christensen som formand for Dansk Olie og Naturgas (DONG). Jens Christensen følte sig ligeledes hævet over regering og Folketing og politiserede åbenlyst i hvad han opfattede som DONGs interesse. Efter regeringsskiftet i 1982 blev han afsat af energiminister Knud Enggaard fra Venstre og vendte tilbage til udenrigstjenesten.

Michael Christiansen blev pr. 1. januar 2019 afskediget som bestyrelsesformand for DR efter ti år på posten.

https://www.berlingske.dk/opinion/et-emne-skal-man-holde-fingrene-fra-i-politik-det-mest-beskaemmende-jeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s