Forholdene i affaldsindustrien

Kort tid efter at Lars Christian Lilleholt fra Venstre stoppede som Energi-, klima- og forsyningsminister blev det mandag den 1. juli 2019 oplyst, at han havde fået en post i bestyrelsen hos affaldskoncernen Marius Pedersen, der har hovedsæde i Ferritslev på Østfyn og beskæftiger 4.700 personer i Danmark, Tjekkiet og Slovakiet.

Oplysningen var ikke overraskende – allerede i ministertiden blev Lilleholt kritiseret for sit nære forhold til den fynske energisektor, han tidligere havde været ansat i.

Lilleholts forargelige bestyrelsespost har da også genstartet diskussionen om betimeligheden af afkølings- eller karensperioder før ministre og andre myndighedsudøvere kan gå over til vellønnede jobs hos ”fjenden”.

Dansk Affaldsforening

Den 2. juli 2019 blev det oplyst, at den tidligere politiker fra Radikale Venstre, Charlotte Fischer, stoppede i Dansk Affaldsforening. Årsagen var angiveligt, at bestyrelsen og direktøren har set forskelligt på foreningens strategiske udvikling.

Charlotte Fischer kritiske holdning til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Lars Christian Lilleholt har måske spillet en rolle.

I debatindlæg i Altinget har hun været ude med riven efter Lilleholt, der beskyldes for ensidigt at være optaget af effektiviseringer i sektoren. Når Lilleholt og Venstre i valgkampen har argumenteret for at affaldssektoren skulle konkurrenceudsættes og begrundet det med hensyn til klima og miljø, er det derfor hykleri af værste skuffe.

Det arbejde, der i øjeblikket, men ”under den politiske radar”, ifølge Charlotte Fischer foregår i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vedrørende en ny økonomisk regulering af fjernvarmen, herunder affaldsenergianlæggene, har udelukkende til formål at fremme ”old school-effektivisering med benchmarking og indtægtsrammer” mens hensynene til miljø og klima negligeres. Resultatet vil ifølge Fischer uvægerligt blive ”et bagudskuende bureaukratisk monster” med en foruroligende stor vilkårlighed.

Charlotte Fischer kan meget vel have ret i hendes vurdering af kvaliteten af arbejdet i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, men hendes åbenhjertighed ville næppe have været fremmende for det fremtidige samarbejde med de nye socialdemokratiske magthavere.

Charlotte Fischer

Charlotte Fischer var som radikal politiker i 2014 medlem af regionsrådet og Region Hovedstadens håndtering af European Song Contest 2014 dokumenterede, at ikke kun er regionerne et overflødigt administrativt led, men de uduelige regionsråd er ofte særdeles kostbare for skatteborgerne.

Historien om afviklingen af Melodi Grand Prix, den Europæiske Sang Konkurrence, ESC 2014, lader ikke forholdene i affaldsindustrien noget efter. Det er en helt fantastisk historie, om et projekt, der med et forbryderisk passivt regionsråd ender i et tøjlesløst frådseri med samlede omkostninger på over 334 mio. kr. inklusive DR’s egne udgifter. Direktion og bestyrelse i Wonderful Copenhagen mærker konsekvenser, men selvom ESC var DR’s ansvar, gik institutionen fri.

Udgiften til regnbuemanifestationen blev børstet af på hovedstadsregionens skatteborgere og DR’s licensbetalere.

https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/nyhed/charlotte-fischer-stopper-i-dansk-affaldsforening