Grønne pipe-dreams

Venstre vil have en europæisk pagt om i alle EU-love at styrke klimaet. Pagten skal sikre, at der laves systematiske klima- og miljøvurderinger af al EU-lovgivning, ligesom økonomiske konsekvenser beregnes i dag. Og så skal hensynet til klimaet etableres som et grundlæggende princip ligesom EU’s traktatbestemte nærhedsprincip om, at beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt.

Konservative foreslår en ny klimalov med grønne trepartsforhandlinger. Klimaloven skal sikre, at Danmark er med til at nå målene fra Paris-aftalen og er med til at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Konkret foreslår de Konservative grønne trepartsforhandlinger mellem erhvervslivet, regeringen og et styrket og mere uafhængigt Klimaråd, der fremover ikke blot skal rådgive regeringen, men også forhandle med den og erhvervslivet. Parterne skal forhandle sig frem til delmål for Danmarks CO2-udledning. De bindende delmål skal herefter vedtages i Folketinget og skrives ind i klimaloven.

Det er forståeligt, at utålmodige borgere ønsker en Folkets Klimalov i Danmark, De Konservative vil have trepartsforhandlinger og bindende delmål, Venstre kræver op til Europa-Parlamentsvalget en klima-finanspagt i EU, og i USA ønsker demokraternes venstrefløj en New Green Deal.

Voksende forbrug af fossil energi

Problemet er bare, at Det Internationale Energiagentur, IEA, advarer om, at det globale olieforbrug på over 100 millioner tønder om dagen stadig vokser og rem mod 2030 ventes at vokse med omkring 3 pct. om året.

Væksten i brugen af olie er stoppet i de rige, vestlige OECD-lande, men forbruget af fossil energi i Asien, Latinamerika og Afrika vokser stadig og væksten ventes at fortsætte mindst 10 år endnu. Kinas Nationale Olieselskab vurderer således, at Kinas olieforbrug først vil toppe i 2030 med 13,8 millioner tønder om dagen.

Markedernes prissætning skal ændres

Fossil energi er stadig i de fleste tilfælde langt billigere end vedvarende og CO2-fri energi. Først når der er vendt om på prisforholdet, og den grønne energi dermed er blevet mere konkurrencedygtig, vil der for alvor komme fart i omstillingen.

Det kræver imidlertid gennemgribende politiske reformer af skatter og afgifter, som vil medføre enorm modstand. Det vil vende den tunge ende nedad og have stærk social slagside, som skal imødegås med andre upopulære politiske tiltag, hvis vi ikke overalt skal ende med protesterende Gule Veste i gaderne. En sådan indsats giver kun mening på internationalt niveau.

Man kunne – som foreslået af Venstre – begynde i EU og håbe, det vil brede sig i takt med at den grønne teknologi udvikles. Men hvordan det skulle være muligt i EU at opnå enighed om grundlæggende politiske reformer af skatter og afgifter, der principielt er medlemsstaternes gebet, er svært at se.

Den teknologiske udvikling

Ikke desto mindre er al New Green Deal-speak tom snak, hvis ikke der gennemføres en grundlæggende politisk korrektion af markedet for energi. I den situation må politikere og klimaaktivister vente og håbe på, at den teknologiske udvikling og markedskræfterne vil løse problemet.