Valutauro og kronen under pres

Nationalbanken oplyser, at banken i december netto solgt valuta for 11,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet. Når Nationalbanken intervenerer i valutamarkedet i form af køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner sker det med henblik på at stabilisere kronekursen i forhold til euro.

Baggrunden er bl.a. at udlandet nedbringer beholdningen af Danske Bank-aktier, Novo Nordisk-aktier og A.P. Møller-aktier. Udover presset på kronen er resultatet store kursfald på Danske Banks aktier og et kursfald på A.P. Møller og Novo Nordisk-aktier.

Baggrunden kan også være en generelt svækket tiltro til dansk økonomi. Hvidvaskskandalen i Danske Bank har i pinlig grad øget udlandets opmærksomhed på Danmark, og det er ikke gået upåagtet hen, at investorer i Danmark – herunder pensionskasserne – har haft svært ved at tjene penge i 2018. Dele af virksomhedssektoren har haft et svært år – for eksempel led flere eksportvirksomheder og landbruget under vanskelige vejrbetingelser, dansk eksport havde også andre vanskeligheder.

I det bredere perspektiv hænger kronesvækkelsen sammen med, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har bebudet en strammere pengepolitik. Det er bl.a. kommet til udtryk ved at ECB fra årsskiftet har indstillet opkøbet af obligationer for nye penge.

Når ECB stopper med aktivt at pumpe euro ud i systemet, og krone-omløbet samtidig øges som følge af statens dispositioner og udlandets salg af danske værdipapirer, vil det uvægerligt betyde, at euroen styrkes over for kronen. Dette billede vil fortsætte ind i 2019, hvor det kan blive forstærket af, at mange banker i eurozonen skal tilbagebetale nogle store lån til ECB. Det vil også bidrage til at begrænse omløbet af euro. Samtidig vil situationen i Italien, Portugal (og Frankrig) tale for en svækket euro i 2019.

Det er således ikke en naturlov, at Nationalbanken i 2019 må fortsætte støtteopkøb af kroner for at undgå et kursfald i forhold til euro. På sigt kan Nationalbanken næppe undgå at hæve renten, men banken ligger inde med en meget stor valutareserve på 457,4 milliarder kroner. Renteudviklingen i Danmark vil derfor især blive bestemt af udviklingen i renteniveauet i eurozonen og i USA. Det bemærkes, at i begge områder går forventningerne i retning af stigende renter.