Klimatilpasning for borgernes regning

Store dele af København, Frederiksberg og Gentofte er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud. De seneste år har spildevandsselskaber og kommuner brugt milliarder af kroner på klimatiltag, herunder bygning af regnvandsbassiner, afløbskanaler og højere diger mod oversvømmelser. I den sidste ende er det vandforbrugerne, der kommer til at betale.

I Gentofte gennemføres der i samarbejde med Novafos klimasikring af bl.a. Gentofterenden og Mosegårdskvarteret.

Til Gentofterenden, der er et af de ni udpegede risikoområder i Gentofte, er der i kommunens budget afsat 42,97 mio. kr. i 2018 og 13,5 mio. kr. i 2019. De klimatiltag, der gennemføres af Novafos, finansieres som bekendt af borgerne.

De kortvarige skybrud i september 2017 med oversvømmelser ved Hellerup station, på Tuborgvej og andre steder samt utallige oversvømmede kældre demonstrerede endnu engang resultatet af mange års mangel på rettidig omhu. Kommunen burde længe inden, det blev smart at tale om ”klimatilpasning”, have sikret vedligeholdelse og udbygning af kloaksystemerne.

Med de ekstremt høje ejendomsskatter og vandpriser kunne borgerne nok have forventet en mere adækvat indsats af de ansvarlige myndigheder.

Skybrudstunneller

Fremadrettet har områdets forsyningsselskaber – HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Novafos og Frederiksberg Forsyning – planlagt at anlægge tre store skybrudstunnelprojekter: Svanemølletunnelen, Valbytunnelen og Vesterbrotunnelen.

Gentoftes borgere har en særlig interesse i Svanemølletunnelen, der skal kunne lede regnvandet fra Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård ud i havet.

Budgettet for tunnellerne har hidtil været på 1,6 mia. kr., men nu viser det sig at skybrudstunnellerne bliver mindst 800 mio. kr. dyrere. Det viser et notat sendt til Københavns Kommunes teknik og miljøudvalg.

Ifølge notatet skal tunneler og skakte kunne håndtere større vandmængder end tidligere antaget, og derfor vil det koste mindst 2,4 mia. kr. at anlægge Svanemølletunnelen, Valbytunnelen og Vesterbrotunnelen. En risikoanalyse udarbejdet af Hofor viser samtidig, at tunnellerne i værste tilfælde kan blive endnu 300 millioner kroner dyrere.

Ekstraudgifterne til projektet skal fordeles mellem de tre forsyningsselskaber, der står bag projekterne: Hofor, Frederiksberg Forsyning og Novafos. Ifølge notatet vil budgetskredet kræve at taksterne hæves med 0,4-0,5 kr./m3 vand. Det svarer til 44-55 kr. årligt for en husholdning med et vandforbrug på 110 m3/år.

Notatet til København Kommunes teknik og miljøudvalg kan læses her:

https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/52f284c7-2c10-415c-93fa-b683be0b4a58/e13f1916-96df-4c43-a9dc-c477563149bd/Attachments/19206644-25263147-12.PDF