Departementschefen i Justitsministeriet og lærerkonflikten i 2013

Normalt ansætter justitsministeriet kun juridiske kandidater med topkarakterer fra Københavns Universitet. Men i foråret 2015 udnævnte daværende justitsminister Mette Frederiksen Barbara Bertelsen til departementschef i Justitsministeriet. Barbara Bertelsen havde ganske vist en juridisk kandidateksamen, men fra Aarhus Universitet.

Barbara Bertelsen

Udnævnelsen vakte opmærksomhed. Barbara Bertelsens baggrund var en net, men ikke prangende karriere i Justitsministeriet. Herfra fik hun supplerende erfaring fra det politiske maskinrum i Statsministeriet, men gjorde sig under SR-regeringen især bemærket i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet.

Her havde Barbara Bertelsen ansvaret for:

  • Forberedelse, forhandling og implementering af statslige overenskomster
  • Personale- og pensionsjuridisk rådgivning og vejledning til statslige institutioner
  • Analyser af blandt andet tjenestemandsområdet, lønudvikling mv.
  • Koncernfælles HR for Finansministeriets koncern

Blandt hendes ”bedrifter” i Moderniseringsstyrelsen nævnes aftalen med gymnasielærerne, der ”revolutionerede” gymnasielærernes arbejdstidsregler. Aftalen blev efterfølgende stemt ned af et stort flertal af gymnasielærerne.

Lærerkonflikten

I forhold til Mette Frederiksen, var det især Barbara Bertelsens nøglerolle som rådgiver for Mette Frederiksen, som på det tidspunkt var beskæftigelsesminister, i forbindelse med orkestreringen af arbejdstidsreformen i Folkeskolen og regeringsindgrebet i lærerkonflikten i foråret 2013.

Tidligere minister og SF-formand Annette Vilhelmsen har i bogen ”Søren og Mette i benlås” oplyst, at det var regeringen, der stod bag lærerlockouten efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne mellem lærerne og kommunerne. Det var også regeringen, der i april 2013 besluttede at gribe ind og afslutte lærerlockouten.

Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti oplyser i bogen, at han allerede fra et møde med statsminister Helle Thorning-Schmidt i oktober 2012 vidste, at ”det hele var lagt til rette på forhånd, og lærerne ikke havde noget at forhandle om”.

Har defineret ”god arbejdsgiveradfærd i staten”

Udover Barbara Bertelsens indsats for at kue gymnasie- og folkeskolelærere, har hun haft ansvaret for at definere ”god arbejdsgiveradfærd i staten” og for arbejdet med at sikre, at løn og arbejdstid i de statslige institutioner anvendes bedst muligt til at løse kerneopgaven.

Barbara Bertelsen har dermed sin del af ansvaret for de sidste års tilsidesættelse af hensynene til ordentlighed og personalepolitiske principper i centraladministrationen. Når fokusering og effektivisering af hele systemet får forrang må hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet vige. Når det rundt om på Slotsholmen erfares, at på allerhøjeste niveau helliger målet midlet, tager andre også ved lære – især i de ministerier og styrelser, hvor der ikke er et kvalificeret modspil fra erfarne ministre.

Hvad siger Søren Pape Poulsen?

Om de beskedne resultater, den nuværende justitsminister, den skikkelige konservative Søren Pape Poulsen, kan fremvise, kan henføres til mindre adækvat rådgivning fra Justitsministeriet, vides ikke.