Rasmus Alenius Boserup

Den 6. maj 2017 har den såkaldte seniorforsker Rasmus Alenius Boserup et debatindlæg i dagbladet Politiken – ”Frygtsomme debattører er en langt større trussel end terror og islam”. I indlægget nedtoner Boserup, at Danmark, Europa og Vesten skulle være truet på sin eksistens af de sammenflettede fænomener: islamistisk terrorisme og muslimsk masseindvandring. I takt med eskaleringen af kriserne i international politik har disse trusselsbilleder efter Boserups opfattelse opnået alt for stor udbredelse. De trækker deres kraft fra den generelle usikkerhed omkring internationale forhold, som brede dele af de europæiske befolkninger med rette føler i disse år. Men de er baseret på en række misforståelser, og Boserup nedtoner bl.a. terrortruslen. Terrorister, islamister og muslimer er helt ufarlige? De udgør ikke, som Boserup kalder det, en ”eksistentiel trussel”. Det vi skal frygte er nogle unavngivne ”populistiske dommedagsprofeter”. Det er dem, der udgør en trussel mod Europa. Vi skal altså standse krigen mod terror og indlede et felttog mod populisterne?

Det Arabiske Initiativ

Problemet er, at Boserups ideer er næret af den danske stats fejlagtige udenrigspolitik i Mellemøsten, og her er baggrunden:

I slutningen af 2015 satte netmediet Altinget fokus på udviklingsdebatten og især på Det Arabiske Initiativ (DAI). Altinget havde derfor inviteret eksperter, politikere, fagfolk og interesseorganisationer til at bidrage til debatten om Det Arabiske Initiativ.

Seniorforsker Rasmus Alenius Boserup fra Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, påtog sig i et indlæg den 8. december 2015 at vurdere, hvad der havde været det bedste og det værste i debatten om DAI.

Boserup uddeler ris og ros, men hans indlæg giver anledning til forundring hos flere af Altingets indsigtsfulde læsere. Der stilles således spørgsmål ved den dybere mening med et indlæg fra en person, som lever af DAI, og som subjektivt og positivt har beskrevet DAI i en lang række artikler?

Det anføres, at hans perfide nedsabling af de onde og dumme fra Blå Blok er så forventelig som tømmermænd på en 1. januar, hvorimod ”hans kryben og logren for vennerne i branchen” er i en kaliber, som selv ikke den aktuelle Hr. Schwann i Matador kunne præstere!

Det er ikke tilfældigt, at Boserup følte sig kaldet til at blande sig i debatten om Det Arabiske Initiativ.

Rasmus Boserup har tidligere i skrift og tale betegnet det Arabiske Initiativ som Danmarks mest visionære udenrigspolitiske tiltag i Mellemøsten, og det er dér vi bør investere vores udenrigspolitiske kapital: I en virkelighed, hvor demokratiseringen ikke bare kommer af sig selv – og måske slet ikke kommer – skal vi være der for dem, der vil og tør tage opgøret med det autoritære på en fredelig vis. Det er det, vi har DAI til!

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen

Ambassadør Peter Taksøe-Jensen præsentere i foråret 2016 sin udenrigspolitiske udredning, der lægges op til at vores primære udenrigspolitiske interesser redefineres med større vægt på nærområder og temaer, hvor vi har udsigt til at kunne gøre en forskel.

Der lægges op til, at vi til gengæld at begrænser indsatsen og tilstedeværelsen mange andre steder i verden, såsom f.eks. Mellemøsten.

Idémanden bag Det Arabiske Initiativ, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, erkender i et indlæg i Berlingske Tidende den 21. januar 2016, ”at Danmark ikke fik skabt fred i Mellemøsten, ikke fik forhindret islamismens vækst og ikke fik forhindret flygtningestrømmene fra Afrika”.

Rasmus Boserup er siden rendt ind i betydelige vanskeligheder med at få finansieret forskningen i modstands- og oprørsbevægelser i den Arabiske Verden samt hans undersøgelser af arabiske regimers autoritære styreformer. Boserup har derfor kastet sig ind i debatten med en kritisk holdning til det borgerlige Danmarks tilgang til indvandring, islam og terror.

Terrortruslen er overdrevet

I Boserups indlæg i dagbladet Politiken den 7. maj 2017 nedtoner Boserup, at Danmark, Europa og Vesten skulle være truet på sin eksistens af islamistisk terrorisme og muslimsk masseindvandring. Terrortruslen er baseret på en række misforståelser: Boserup vil f.eks. ikke anerkende, at terror har potentiale til at destabilisere stater. Egyptens turistindustri ligger godt nok lige nu i ruiner på grund af nogle få terrorangreb. Det har alvorlige konsekvenser for Egyptens økonomi og er derfor med til at destabilisere landet. Men det er åbenbart ifølge Boserup uden betydning!

Boserup mener heller ikke, at indvandringen er en trussel mod vestlige samfund. Men også her tager han fejl – det vil ikke nødvendigvis ske i dag eller i morgen, men på sigt er truslen særdeles reel: For det første er andelen af muslimer stigende i Vesteuropa, og for det andet er der intet, som tyder på, at muslimerne ønsker at tilpasse sig vestlige forhold. Anden generation af ikke-vestlige indvandrere er mere religiøse og fundamentalistiske end første generation. Og de fleste muslimer ønsker ikke at tilpasse deres tro efter vestlige forhold.

Vi vil derfor om 50 til 100 år have et land, som er splittet op i to store befolkningsgrupper med meget forskellige værdier. Til den tid har vi et muslimsk parti, som ønsker at landet skal styres efter koranen.

I værste fald ender det med en borgerkrig. I bedste fald i en opdeling af landet mellem os og dem.

Det er også påfaldende, at denne ekspert i arabisk politik og samfund og tidligere direktør for dansk – egyptisk dialog institut i Cairo prøver at referere til nazismen når situationen i Danmark skal beskrives – men glemmer at nævne, at der hvor man virkelig kan tale om “ nazistisk præget tankegods” er i Mellemøsten. Senest i Egypten, hvor de koptiske kristne diskrimineres og endda slås ihjel. Kommer vi nærmere til Europa kan man passende anvende Tyrkiet som billede på en udvikling, hvor ”totalitarismen sniger sig ind på et samfund gennem gentagelser af stigmatiserende løgne om identificerbare mindretal, fremmede, og afvigere”.

Boserups symbiose med den arabiske verden

Vi må forstå Rasmus Alenius Boserup – han er er hårdt ramt. Han har i de sidste 14 år levet af og for den arabiske verden. Siden Boserup i 2003 var amanuensis ved Københavns Universitets Carsten Niebuhr Institut er han blevet finansieret af midler fra Udenrigsministeriet. Han har ikke mindst nydt godt af det Arabiske Initiativ, DAI, som siden starten i 2003 har kostet skatteborgerne den nette sum af 350 millioner kr. om året.

Rasmus Alenius Boserup har gennem årene på Udenrigsministeriets bekostning etableret sig som ekspert i arabisk politik og samfund. Hans forskning fokuserer på modstands- og oprørsbevægelser i den Arabiske Verden samt på arabiske regimers autoritære styreformer. Hans ekspertise skulle i særdeleshed dække egyptisk og algerisk politik, samfund og moderne historie. Boserup var leder af Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo fra 2008 til 2011 og han er nu seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS.

Da det arabiske forår brød ud i begyndelsen af 2011 fik Rasmus Boserup, Ole Wæver og andre såkaldte Mellemøsten-eksperter pludselig travlt med at udbrede sig om omvæltningernes og revolutionernes årsag og virkning. Det værste er, at vi har måttet høre på Boserups og Wævers tirader lige siden.

Det oprørende er, at de samme eksperter ikke inden det arabiske forår havde den mindste mistanke om, at noget var i gære. Hvis Boserup og de andre virkelig havde været eksperter på egyptisk, algerisk og Mellemøstlig politik, hvorfor var der så ingen af dem, der forudså noget som helst inden det skete?

Boserup som aktiv politiker

I Berlingske Tidende den 27. januar 2016 er der et satirisk indlæg med overskriften ”Boserup er sur”. I indlægget anføres det, at Boserup er ”sur over ”karikaturkrisen” og sur over folkeflertallet og sur over Venstre, og så kan enhver fortsætte.

I dagbladet POLITIKEN i en kronik den 27. januar 2016 kastet Boserup alle hensyn over bord og kritiserer i stærke vendinger regeringen for at ”spille hasard med Danmarks renommé”. Det er efter Boserups opfattelse ikke kun Danmarks generelle omdømme, der står på spil, når vi i disse dage beskrives negativt i alverdens medier. Den negative omtale risikerer også at øge terrortruslen i Danmark.

Men heldigvis har Danmark Boserup. Han er patriot, der ”stiller sig op mod tyranniet”. Det gør han mens han for en god løn og på papirer med Dansk Institut for Internationale Studier i brevhovedet belaster den offentlige debat med hans private politiske opfattelse.