Affaldsforbrænding og Gentofte kommune

Det er med den største foruroligelse jeg erfarer, at der tilsyneladende er fremskredne planer om at fusionere Amager Ressource Center, ARC, med Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, CTR.

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

Amager Bakke
Amager Bakke

CTR indkøber og leverer fjernvarme til Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København & Tårnby og omsætter for 2,1 mia. kr. årligt.

I stillingsopslaget vedrørende besættelsen af stillingen som administrerende direktør pr. 1. januar 2017 oplyses det, at ejerkommunerne overvejer p.t. muligheden for synergieffekter ved en ændret selskabsstruktur.

Stillingsopslag CTR
Stillingsopslag CTR

Den løbende medieomtale af Amager Ressource Center, ARC, er ikke tillidsvækkende og bl.a. står ARC for det skandaleramte forbrændingsanlæg Amager Bakke, der allerede inden åbningen har opbygget et underskud på 1,5 mia. kr.

En fusion mellem CTR og ARC påstås at kunne bidrage til en mere rationel drift, men hovedformålet er ifølge Finans.dk at omgå EU’s regler for at kommunerne skal sende forbrændingen af affald i udbud.

Jeg håber Gentoftes kommunalbestyrelse nøje overvejer, hvorvidt det er i borgernes interesse, at Gentofte kommune involveres i den dårlige økonomi i ARC.