Statslig støtte til museer og kunst

Da kulturminister Brian Mikkelsen i 2005 indførte gratis entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst, havde det også været overvejet at sikre gratis adgang til museer som Louisiana og Arken. Det skete ikke, fordi det ville have være konkurrenceforvridende i forhold til mange af de museer, der ikke fik gratis entré.

Entréfrihed?

Entréfriheden på Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet har alligevel været kritiseret for at være konkurrenceforvridende. Bl.a. de tre Aarhus-baserede museer Den Gamle By, ARoS og Moesgaard Museum har været utilfreds med forskelsbehandlingen.

I en situation med begrænsede ressourcer bør det være en politisk opgave at definere bredt accepterede og ensartede kriterier for tildeling af offentlig støtte til kunstneriske aktiviteter, herunder museumsvirksomhed.

Statstilskud fra 16 – 257 kr.

I dag er billedet det modsatte – enorme forskelle præger statens støtte til museerne. Det viser en sammenligning af besøgstal og tilskud til 24 museer, som Magisterbladet har foretaget.

Hvor eksempelvis Bornholms Kunstmuseum sidste år modtog lidt over 1 mio. kr. fra staten eller 26 kr. per gæst, var støtten en del mere rundhåndet til Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Her gav staten 3,7 mio. kr. eller 154 kr. per gæst.

Også blandt de kulturhistoriske museer er fordelingen ulige. Odense Bys Museer, der med 370.000 gæster var blandt landets mest populære, måtte tage til takke med 31 kr. per gæst. Det er et pænt stykke fra de 252 kr., som Museum Lolland-Falster fik til hver af sine 25.400 gæster.

Ifølge Magisterbladets undersøgelse varierer statstilskuddet pr. besøgende fra 16 kr. til 257 kr.

Hele området er i øjeblikket genstand for nærmere politiske forhandlinger i forbindelse med finansloven for 2017, og det skal blive spændende at se resultatet af de politiske studehandler.

”Den Gamle By” i Aarhus

For en voksen besøgende i Den Gamle By i Aarhus koster adgangen 135 kr. Ifølge regeringens forslag til finanslov for 2017 vil Den Gamle By få mindre støtte fra Staten fremover. Museet i Aarhus mister tre mio. kr. når den nuværende fireårsaftale udløber ved udgangen af 2016.

Under forhandlingerne om finansloven for 2013 blev driftstilskuddet til museet permanent hævet med 1,2 mio. kr. og samtidig blev der aftalt en midlertidig fireårig ekstrabevilling på 3 mio. kr. der har betydet, at statstilskuddet til og med 2016, har udgjort 20,9 mio. kr.

Med 476.050 besøgende i 2015 svarer statstilskuddet til 44 kr. pr. besøgende.

Statens Museum for Kunst

Fra 1. juni 2016 har det kostet 110 kr. for en voksen at se de faste udstillinger på Statens Museum for Kunst. Regeringen har sammen med partierne bag finansloven – Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative – besluttet, at imødekomme museets ønske om at genindføre den entré, som den tidligere konservative kulturminister Brian Mikkelsen gjorde gratis i 2006.

Statens Museum for Kunst er lige som en lang række andre statslige institutioner blevet pålagt en årlig besparelse på 2 procent de næste fire år, og den besparelse går så hårdt ud over museet, at man bad kulturministeren om lov til at genindføre entrébetaling. Til gengæld regner museet med et fald i tilskuertallet på omkring 100.000. Sidste år besøgte 450.000 mennesker museet.

I 2016 har Statens Museum for Kunst udgifter for omkring 92 mio. kr., indtægter for 13,2 mio. kr. og en statslig nettobevilling på omkring 80 mio. kr. Den offentlige støtte pr. besøgende kan opgøres til knap 178 kr.

Louisiana

I 1955 købte forretningsmanden Knud W. Jensen en gammel villa ved navn Louisiana i Humlebæk. Her indrettede han Danmarks første moderne kunstmuseum, som åbnede 14. august 1959. Oprindelig var det hans tanke, at museet skulle huse moderne dansk kunst, men allerede efter et par år ændrede han kurs, så Louisiana blev et internationalt museum med værker af navne som Pablo Picasso, Andy Warhol, Alberto Giacometti og Henri Matisse samt temaudstillinger om f.eks. arkitektur og kulturhistorie.

I 2015 havde Louisiana 724.580 besøgende og modtog 31,46 mio. kr. i offentlige tilskud. På Louisiana koster en entrébillet for en voksen 115 kr. og den offentlige støtte pr. besøgende kan opgøres til godt 43 kr.

ARKEN

ARKEN – Museum for Moderne Kunst, der er beliggende Skovvej 100, 2635 Ishøj, midt i det menneskeskabte landskab, Køge Bugt Strandpark, syd for København. ARKEN blev indviet den 15. marts 1996 og er et af Danmarks nyeste kunstmuseer. Forud for åbningen lå flere års politisk arbejde for at gøre området syd for København til en mere væsentlig del af det danske kulturliv.

ARKEN havde i 2015 i alt 259.473 besøgende, heraf I53.000 besøgende, der havde indløst billet (en voksenbillet koster 110 kr.) Af museets samlede udgifter på 61,7 mio. kr. blev 52 pct. dækket af offentlige tilskud – heraf 31,6 mio. kr. fra staten.

Statstilskuddet udgør dermed godt 122 kr. til hver eneste besøgende.

Reduceret statstilskud til ARKEN og Louisiana?

Hvis forhandlingerne om finansloven for 2017 ender med at statstilskuddene til Louisiana og ARKEN reduceres med 7,5 mio. kr. bliver der brug for at øge de fremtidige egenindtægter.

Louisiana formår at tiltrække sponsorer og finansiering fra fonde som sammen med billetindtægterne betyder, at kun omkring 25 pct. af de samlede udgifter dækkes af offentlige tilskud.

ARKEN er beroende af offentlige tilskud for omkring 50 pct. af de samlede udgifter på knap 62 mio. kr. i 2015. Museet har allerede med rettidig omhu udarbejdet en strategi for at løse den udfordring. Strategien skal effektueres bl.a. gennem den nyoprettede afdeling; Business Development, hvis opgave det ifølge Arkens årsberetning er dels at øge indtægterne, men også at indarbejde og integrere en øget kommerciel kultur og fokusering i ARKEN’s øvrige afdelinger.

Det vil vise sig, om ARKEN, der er mest kendt for museets vidtløftige første direktør, Anna Kastberg, kan imødegå tendensen med faldende besøgstal og begrænsede billetindtægter.

Politisk opgave

I et demokratisk samfund er det vigtigt at befolkningen har adgang til den fælles kulturarv, og adgang til det fremmeste inden for nutidig kunst. Den mulighed bør alle have uanset om man har penge eller ej. I princippet er det derfor i god overensstemmelse med den demokratiske idé, at kulturtilbuddene er gratis. I en situation med begrænsede ressourcer bør det være en politisk opgave at definere bredt accepterede kriterier for tildeling af offentlig støtte til kunstneriske aktiviteter, herunder museumsvirksomhed. Den opgave har Kulturministeriet og kulturpolitikkerne endnu ikke formået at løfte tilfredsstillende.