Dongs kreditværdighed svækkes

Det internationale kreditvurderingsbureau Moody’s har lørdag den 13. februar meddelt, at Dong Energys kreditværdighed måske forringes. Moody’s oplyser, at beslutningen om at sætte Dong Energy under skærpet observation afspejler DONGs eksponering til svækkede markeder for råvarer og energi, der på sigt kan betyde lavere indtjening i selskabet.

Oliepriserne

Oliepriserne er faldet betydeligt i de seneste måneder og nu nået et niveau, der ikke er set siden 2003. Moody’s egne forventninger er en pris på Brent-olie på 33 dollar/tønde i 2016, men stigende til 53 dollar/tønde i 2020.

Gaspriserne er faldet med 17 pct. i løbet af de seneste tre måneder. Faldet afspejles umiddelbart i elpriserne i Storbritannien, som er faldet med 11 pct. i samme periode, og forventningen er yderligere prisfald.

Det er Moody’s opfattelse at Dong Energy er særdeles sårbar over for ændringer i olie- og gaspriserne. Moody har noteret, at Dong i det nyligt offentliggjorte 2015-regnskab har foretaget nedskrivninger på 17 milliarder kr., hvor 15.8 milliarder direkte er relateret til faldet i olie- og gaspriser og nedskrivninger på værdien af reserver.

Børsnoteringen

Moody har noteret, at Dong vil beholde Olie & Gas som en del af den børsnotering, der planlægges til 1. kvartal af 2017. I observationsperioden vil Moody især nøje følge Dongs bestræbelser på at begrænse risikoen i olie- gassektoren. Moody oplyser endvidere, at Dong Energys rating på Baa1 er en tand bedre end den såkaldte Baseline Credit Assessment (BCA) på Baa2, der afspejler muligheden for støtte fra majoritetsejeren, Kongeriget Danmark, der har stabil rating på Aaa.

Det forlyder, at Dong Energy er i færd med at gøre sig attraktiv som dansk “folkeaktie”. Det giver kun mening, hvis man i selskabet er begyndt at tvivle på den seriøse interesse i børsnoteringen fra seriøse internationale investorer.

Kan regeringen virkelig bifalde, at danske småsparere lokkes til at investere i olie-, energi- og gassektoren, der ud fra enhver betragtning anses for at forbundet med ekstrem høj risiko?

Vil vi se en gentagelse af aktietegningen i HAFNIA? Har man slet ikke lært af det skandale- og konkursramte olieselskab OW Bunker, der gik på børsen med et prospekt, der var voldsomt kritisabelt.

Øgede finansieringsomkostninger?

På den korte bane, vil en nedgradering fra Moody´s betyde, at Dong Energys finansieringsomkostninger stiger.