Helle Thorning-Schmidt og Red Barnet

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt skal være direktør ved London-kontoret for den internationale humanitære organisation Save the Children, hvorunder Red Barnet i Danmark hører.

Kandidat som FN’s flygtningehøjkommissær

Danmarks tidligere statsminister og Socialdemokraternes tidligere formand Helle Thorning-Schmidt blev i slutningen af 2015 vraget til posten som FN’s flygtningehøjkommissær. FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, valgte i stedet indstillet den højtstående italienske FN-diplomat Filippo Grandi til posten som højkommissær for FN’s flygtningeorganisation, UNHCR. Blandt Filippo Grandis kvalifikationer er en lang karriere i FN-systemet og et indgående kendskab til flygtningeområdet. Helle Thorning-Schmidt valgte efter valget 18. juni at trække sig som formand for Socialdemokraterne, efter det ikke lykkedes at genvinde regeringsmagten trods fremgang til partiet. Hun blev efterfølgende udnævnt til Socialdemokraternes præsidiemedlem, ligesom hun fik plads i Udenrigspolitisk Nævn. På forslag fra det danske udenrigsministerium, indstillede Danmark og formelt set alle de nordiske lande i september 2015 Helle Thorning-Schmidt til at efterfølge den nuværende flygtningehøjkommissær, portugiseren António Guterres.

Ændrede holdninger til flygtninge

Som kandidat til posten som Flygtningehøjkommissær demonstrerede Helle Thorning-Schmidt en forbløffende fleksibilitet i spørgsmålet om håndteringen af flygtninge- og migrationskrisen i Europa. Som dansk statsminister fastslog hun under den seneste valgkamp, at Danmark under ingen omstændigheder skulle deltage i en fælles europæisk fordeling af migranterne, ligesom hun igen og igen understregede, hvorledes den nu tidligere regering virkningsfuldt havde strammet vilkårene for syriske asylsøgere. Et hovedpunkt var, at migrationen skulle bringes under kontrol ved EU’s ydre grænser. Det var endvidere under valgkampen et tema, at Tyskland og Sverige burde holde op med at invitere samtlige Mellemøstens og Afrikas fattige indenfor. Som ansøger til jobbet som UNHCRs generalsekretær, svarede Helle Thorning-Schmidt på spørgsmål fra et globalt netværk af humanitære organisationer, ICVA. I svarene fastslog hun overraskende, at Europa sandelig har kapaciteten til at håndtere de flere end den halve million flygtninge og migranter, der allerede er ankommet og de hundredtusinder, der er på vej. Det pludseligt ændrede syn på flygtninge overbeviste tydeligvis ikke de ganske mange skeptikere, og styrkede derfor ej heller Helle Thorning-Schmidts kandidatur som Flygtningehøjkommissær.

Flygtningehøjkommissærens opgaver

Flygtningehøjkommissariatets primære opgave er at sørge for beskyttelse og hjælp til verdens flygtninge og statsløse. Der er ansat 7.600 medarbejdere i kommissariatet fordelt i 125 lande. Hvis Helle Thorning-Schmidt havde fået FN-posten, ville hun være gået i tidligere statsminister og Venstre-formand Poul Hartlings fodspor – han bestred nemlig posten fra 1978 til 1985.

Kollega til Anita Bay Bundegaard

Helle Thornings-Schmidts holdning til det internationale børnearbejde foreligger ikke nærmere belyst, men som direktør for Red Barnet i London bliver Helle Thorning-Schmidt kollega til den tidligere radikale politiker Anita Bay Bundegaard. Anita Bay Bundegaard er Director & UN Representative ved Save the Childrens Geneve-kontor. I disse tider med kritisk lys på uddannelsesminister Esben Lunde Larsens kvalifikationer of videnskabelige bedrifter, kan der være anledning til at minde om, at Anita Bay Bundegaard har været en af de offentlige personer, der ikke har holdt sig for god til at pynte på kvalifikationerne. Anita Bay Bundegaard var radikal minister i regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV: minister for udviklingsbistand fra december 2000 til regeringen gik af 27. november 2001. I 2001 blev Ania Bay Bundegaard skandaliseret, da det blev afsløret, at hun ved flere lejligheder personligt havde godkendt brugen af titlen cand.ling.merc på trods af, at hun aldrig har færdiggjort uddannelsen. Trods manglende eksamensbeviser arbejder Anita Bay Bundegaard nu – efter en tid som redaktør på Dagbladet Politiken – for den internationale paraplyorganisation Save the Children i Geneve.