Er offentlige udgifter på halvdelen af det samlede bruttonationalprodukt rimelige og udtryk for ansvarlighed?

Argentina Don't Cry

Skatte- og afgiftstrykket er gået amok, forbrugerpriserne er de højeste i EU, ejendomsskatter og grundskyld nærmer sig ekspropriering, borgernes udgifter til el, vand, varme og renovation på selv moderat forbrug er de højeste i verden og banker og realkreditinstitutter flår kunderne med stiftelsesprovisioner og negative renter.

Den offentlige sektor, sundhedsvæsenet, undervisnings- og skattevæsen og den kollektive trafik er kritisabel og vores universiteter og forskningsinstitutioner rangeres på linje med bananstater.

De etablerede medier syntes ikke at interessere sig for grundlaget for vækst og beskæftigelse og overhovedet vilkårene for tilvejebringelse af et bruttonationalprodukt, og for de fleste politikere er samfundsøkonomisk viden og ansvarlighed en by i Rusland.

Vi kunne uden problemer og uden at en eneste tog notits heraf flytte finansministeriet til den tidligere sindssygeanstalt Augustenborg på Als, hvortil Fødevareministeriets landbrugsstyrelse allerede er forvist.

Kommunernes og regionernes økonomi

Rammerne for kommunernes og regionernes økonomi fastlægges i forhandlinger mellem regeringen og kommuner og regioner.

Finanslovsforhandlingerne og forhandlingerne med kommuner og regioner er skuespil, der opføres for at give befolkningen det indtryk, at regeringen og Folketingets partier er ansvarlige i deres omgang med skatteborgernes penge.

Den 25. maj 2023 har regeringen og Kommunernes Landsforening indgået en ”økonomisk ansvarlig” aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Regeringen og KL er med aftalen enige om at løfte den kommunale serviceramme med 2,4 mia. kr. i 2024 mens et ”økonomisk ansvarligt anlægsniveau” er aftalt til 19,3 mia. kr.

Aftalen mellem regeringen og kommunerne betyder, at kommunerne i 2024 råder over et samlet udgiftsbudget på 426,6 mia. kr.

Regeringen og regionerne blev den 10. juni 2022 enige om regionernes økonomi for 2023. Regionerne har i 2023 kunnet råde over et samlet udgiftsbudget på omkring 135 mia. kr.

Regioner og kommuner har således i 2023 haft mulighed for tilsammen at disponere over 560 mia. kr.

Den 26. maj 2023 indgik finansministeren en aftale med regionerne om økonomien i 2024. Den aftale betyder at regionernes driftsramme øges med 1,35 mia. kr. og anlægsudgifterne bliver på 6,95 mia. kr.

Samlede offentlige udgifter

Hvert år er den sagesløse befolkning vidne til tilsyneladende benhårde forhandlinger om finanslov, kommunernes og regionernes økonomi. Befolkningen bibringes indtrykket af, at der kæmpes om hver eneste krone i forhandlinger om at begrænse partiernes krav om yderligere ressourcer til nødlidende områder. Forhandlingerne ender altid med et ”ansvarligt” resultat.

Det står dog enhver frit for selv at vurdere, om samlede offentlige udgifter på omkring 1.250 millioner kr. eller omkring halvdelen af det samlede bruttonationalprodukt er et rimelige og udtryk for ansvarlighed?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s