Udvisningen af russiske spioner

Krasnoznamensk

Norge erklærede torsdag den 13. april 2023 15 ansatte ved Ruslands ambassade i Oslo for uønsket, fordi de ifølge de norske myndigheders vurdering har drevet efterretningsvirksomhed.

De 15 efterretningsofficerer erklæres uønsket, fordi “de har bedrevet virksomhed, som er uforenlig med deres diplomatiske status”, udtaler den norske udenrigsminister Anniken Huitfeldt.

Diplomaterne skal derfor forlade Norge inden for kort tid.

Udvisningerne var dårligt meldt ud, før det russiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Tass gjorde det klart, at Rusland vil svare igen. Den form for diplomatsprog plejer at betyde, at Rusland formentlig inden for få dage vil udvise et lignende antal norske diplomater fra Rusland.

Imens i Danmark….

De norske udvisninger blev omtalt i danske medier, men ingen fandt anledning til at omtale, at Danmark allerede i 2022 udviste 15 russiske diplomater, mens Sverige og Norge dengang blot udviste tre russiske diplomater hver og Finland udviste to.

Selvom udvisningen var historisk (det var så vidt vides blot anden gang i mere end 25 år, at Danmark udviste udenlandske diplomater), blev det ikke omtalt i forbindelse med de norske udvisninger.

Tværtimod blev regeringen kritiseret for at være mere langmodige end nordmændene overfor de russiske krigsforbrydere. Der blev således mindet om, at det af forslaget til finanslov fremgår (34 § 06.11.15.20.), at den danske stat siden 2011 har ydet et årligt kontant tilskud til Den Russiske Ambassade til dækning af den del af huslejeudgifterne, der kan henføres til ejendomsbeskatningen af lejemålene. I 2022 har tilskuddet udgjort 900.000 kr. og det samme tilskud forventes ydet i de kommende år.

I tilfælde af ændrede ejendomsskatter er den danske regering ovenikøbet parat til at ændre tilskuddet til Den Russiske Ambassade.

Der blev endog mindet om den 9. april 1940, og det påfaldende i, at Norge vælger at indtage en klar opposition til udenlandske aggressorer, mens danske skatteborgere fortsat skal understøtte Ruslands repræsentation i Danmark.

Informations forsinkede dækning af udvisningen

Dagbladet Information har den 15. april 2023 offentliggjort en større feature om de 15 formodede russiske spioner tilknyttet den russiske ambassade i Danmark, som i april 2022 blev udvist.

Information har i tidligere artikler – Overblik: Her er Ruslands tre vigtigste efterretningstjenester, Ekspert: Udvisningen af russiske diplomater handler mere om Ukraine end agenternes aktiviteter og Russisk diplomat siger op og smækker med døren: »Aldrig har jeg skammet mig så meget over mit land« – beskrevet russisk efterretningsvirksomhed, og herunder de aktiviteter, der foregår under diplomatisk dække.

Avisens egne undersøgelser?

Informations feature-artikel om de russiske spioner er overraskende detaljeret om fortrolige russiske militære- og efterretningsmæssige oplysninger. Det er oplysninger, som regeringen og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har holdt tæt til kroppen, men når avisen hævder, at artiklen er baseret på avisens egne undersøgelser, er det næppe troværdigt. Selv journalister på Information har næppe tid til årelange studier af russiske telefonbøger, sociale medier og pyntebåndsfarven på officerskasketter i Ruslands utallige militære enheder.

Avisen oplyser, at PET har fået forelagt ”dele af vores research”, men tjenesten har ellers – ifølge Information – ikke bidraget. Skal vi således tro, at det igen er Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen, der har været på spil?

Det fremgår af artiklen, at PET alene har bekræftet, at ”Der var både efterretningsofficerer fra GRU og SVR blandt de 15 efterretningsofficerer, som blev udvist i april 2022”.

Over for Information har PET også uddybet, at Rusland specifikt har en interesse i ”forskning i grønne teknologier og vedvarende energi, der udgør et alternativ til og dermed en trussel mod Ruslands eksport af fossile brændsler”.

Information beskriver et muligt hvervningsforsøg og russisk interesse for Grønland og arktis, og skriver: ”Da vi spørger PET til sagen, ønsker tjenesten ikke at kommentere den konkrete episode, men svarer: ”Generelt er de russiske efterretningstjenester professionelle, har mange ressourcer til rådighed og har en lang historik for at hverve kilder, og det er derfor PET’s vurdering, at de arbejder metodisk og systematisk med hvervning af kilder.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s