Tegn på afdæmpet inflation i USA, men stadig udsigt til stigende renter

Federal Reserve building in Washington

Efter det næste møde i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komité, FOMC, den 31. janaur-1. februar 2023, er det stadig forventningen, at den pengepolitiske styringsrente vil blive forhøjet med 0,50 procentpoint til 5,0 pct.

Efter december mødet i centralbankens Federal Open Market Committee, FOMC, blev forhøjelsen af den pengepolitiske styringsrente med 0,5 procentpoint til 4,5 pct. modtaget positivt af finansmarkederne, der havde frygtet endnu en renteforhøjelse på 0,75 pct.

Nu er der godt nyt fra inflationsfronten. For sjette måned i træk er inflationen målt på årsbasis nemlig aftaget og den landede i december på 6,5 pct., viser nye tal fra Bureau of Labor Statistics. Til sammenligning lå inflationen i november på 7,1 pct.

Den såkaldte kerneinflation – uden energi- og fødevarepriser – er også faldet og ender 5,7 pct.

Inflationen følges nøje af finansmarkederne, fordi den amerikanske centralbank har en benhård ambition om gennem en stram pengepolitik og – så længe realrenten stadig er negativ – med renteforhøjelser at tvinge inflationen ned i nærheden af 2 pct.

Den aftagende inflation kan betyde, at centralbanken den 1. februar 2023 ”nøjes med” at sætte renten op med 0,25 pct.-point, selvom forventningen på Wall Street stadig er en forhøjelse på 0,5 pct.-point.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s