Den Herskende Klasse og offentlig forsørgelse

denherskend-1478123321-14.jpg

Når iværksætteren, investoren og forfatteren, Lars Tvede, i et debatindlæg i Berlingske Tidende sammenligner forholdene i Schweiz og Danmark og henviser til Jørgen Dichs bog fra 1973 om ”Den herskende klasse”, forekommer det relevant og velvalgt.

I 1973 udsendte socialisten, pensioneret økonomiprofessor, Jørgen Schneekloth Dich (1901-1975) på Borgens Forlag sit værk om ”Den herskende klasse” med undertitlen: ”En kritisk analyse af social udbytning og midlerne imod den”.

Offentligt ansattes udbytning af den øvrige befolkning

Jørgen S. Dich, der som ung var en Moskva-tro kommunist, udvikler på baggrund af sin meget centrale placering i den offentlige forvaltning og mangeårige forskning i bogen den ”kætterske” tanke, at vi regeres og udbyttes af offentligt ansatte, hvis lønninger, forfremmelser, ekspansion og reformer betales dyrt – ikke af de mest velbjergede, men af lønmodtagerne og især af arbejderne og de mindre næringsdrivende (som stadig fandtes i begyndelsen af 1970’erne). Klassen af offentlige ansatte havde fælles interesser i bevarelse og udvidelsen af den offentlige sektor. En interesse, der kunne føre til en stadig større og uhåndterlig offentlig sektor: ”De offentligt ansatte inden for den sociale sektor, de videregående uddannelser har en magt, der ikke er baseret på besiddelse, men på evnen til at skabe en forpligtigende social ideologi, der har sit udspring i en humanistisk kultur, flugten fra det legemlige arbejde og angsten for sygdom og død. Den udformes i en perfektionisme og i en samfundskritik, der varetager klassens interesse i høje lønninger, begrænset arbejdsindsats og i en voldsom ekspansion af den offentlige sektor. Denne ekspansion overskrider på talrige områder den grænse, hvor omkostningerne bliver større end den samfundsmæssige nytte, og dermed indtræder både en social forringelse og en økonomisk udbytning af den øvrige befolkning”.

I 1973 var der en betydelig klangbund for budskabet i ”Den herskende klasse” – antallet af offentligt ansatte var fra 235.000 i 1960 steget til 539.700 i 1972.

Kort tid efter udgivelsen kom jordskredsvalget, der sendte en tredjedel af Folketingets medlemmer ud i mørket, og bragte Mogens Glistrup (og Erhard Jakobsen) frem i forreste geled.

Gyldendal genudgav i 2017 Jørgen Dichs klassiker, der 43 år efter den oprindelige udgivelse var mere relevant end nogensinde – antallet af offentligt ansatte var i mellemtiden vokset til 830.000!

I 2018 har Weekendavisens politiske redaktør, Arne Hardis, i bogen ”Den kætterske socialdemokrat” tegnet et mangesidet og tankevækkende portræt af Jørgen Dich og hans rolle, som en af de første og fåtallige ”kætterske” socialdemokrater, der tillod sig at kritisere den velfærdsstat, som ikke mindst socialdemokratiet har ansvaret for.

Antallet af offentligt forsørgede vokser og vokser og…

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse var antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, på 743.500 personer i 2. kvartal 2022.

Antallet af SU-modtagere ligger nu på omkring 320.000 personer. Hertil kommer 1.062.000 folkepensionister.

Med de 875.000 personer, der er ansat i det offentlige, kommer det samlede tal for personer, der er afhængig af det offentlige, op på godt 3 millioner modtagere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s