Nobelprisen i økonomi for 2022

Nobel økonomi 2022

Mandag den 10. oktober 2022 blev det i Stockholm bekendtgjort hvem der tildeles Nobelprisen i økonomi for 2022.

Bekendtgørelsen i Stockholm om Nobelprisen i økonomi for 2022 (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022) lyder:

10 October 2022

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022 to

  • Ben S. Bernanke, The Brookings Institution, Washington DC, USA
  • Douglas W. Diamond, University of Chicago, IL, USA
  • Philip H. Dybvig, Washington University in St. Louis, MO, USA

Motivation

De tre får prisen “for research on banks and financial crises”: ”De har forbedret vores forståelse for bankernes rolle i økonomien væsentligt og specielt under finanskriser. Et vigtigt fund i deres forskning er, hvorfor det er vigtigt at undgå bankkollaps”, lyder det fra akademiet i motiveringen.

Ben S. Bernanke var centralbankchef i USA fra 2006 til 2014 under præsidenterne George W. Bush og Barack Obama. Han hyldes for sin analyse af Depressionen – den omfattende økonomisk krise i 1930’erne.

Douglas W. Diamond og Philip H. Dybvig, som begge er professorer ved henholdsvis Chicago-universitetet og Washington Universitet i Missouri, bliver hædret for at vise, hvordan banker “tilbyder en optimal løsning” ved at fungere som mellemmand mellem opsparing og investering.

Om prisen

Prisen i økonomi er stiftet af Sveriges centralbank i 1968 for at markere bankens 300-års jubilæum. Den hedder officielt “Sveriges centralbanks pris i økonomisk videnskab til minde om Alfred Nobel” og blev første gang uddelt i 1969.

Prisen er i 2022 på 10 millioner svenske kroner, der deles mellem prismodtagerne.

Nobelpristagere med dansk tilknytning

Prisen er tidligere givet til økonomer med en vis tilknytning til Danmark:

Dale Thomas Mortensen (1939 – 2014) fik prisen i 2010 som anerkendelse for hans banebrydende arbejde med arbejdsmarkedsmodeller og ”economic friction” – mangel på information og andre afvigelser fra det perfekte marked. Dale Mortensens far var danskfødt, og Dale Mortensen har siden begyndelsen af 1980’erne jævnligt gæstet Aarhus Universitet.

Lars Peter Hansen (født 1952) fik prisen i 2013 for udviklingen af økonometriske modeller for sammenhænge mellem makroøkonomi og udviklingen på de finansielle markeder. Lars Peter Hansen er amerikaner af dansk afstamning, idet hans tipoldeforældre Ole og Marie Hansen i sidste halvdel af 1800-tallet udvandrede fra Nordfyn til Utah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s