FN i København ramt af svindel

FN-byen

UNOPS (FN’s Kontor for Projektledelse), der fokuserer på implementering, tilvejebringer infrastruktur, indkøb og projektledelse, finansiel administration og HR-relaterede aktiviteter for andre FN-organisationer og andre partnere, der simpelthen hyrer UNOPS til at hjælpe med at f.eks. bygge skoler, anlægge veje og levere medicinsk udstyr.

Organisationen er selvfinansierende gennem en afgift/overhead på de enkelte projekter og blev etableret i 1973 som en afdeling i UNDP, men blev en selvstændig organisation i 1995.

UNOPS har en samlet årlig omsætning på omkring 2 milliarder US$ (ca. 12.5 milliarder danske kroner).

FN-byen i København

UNOPS har, som den eneste FN-organisation, sit globale hovedkvarter i København. Her arbejder cirka 400 medarbejdere med at overse og guide indkøb, projektledelse, infrastruktur, finansiel administration og HR-relaterede aktiviteter. UNOPS har ca. 4000 ansatte i omkring 80 lande.

Udover samarbejdet med UNOPS omkring hovedkvarteret i FN-byen i København, har Danmark i øjeblikket et partnerskab med UNOPS om vand i Indien. Danmark bidrager med 31,3 mio. kr. i 2022 til at understøtte Indien strategisk og teknisk i implementeringen af landets flagskibsprogram “Jal Jeevan Mission”, som skal sikre rørført drikkevand i tilstrækkelige mængder og kvalitet til alle Indiens 190 millioner husstande i landområderne inden 2024.

Grete Faremo

UNOPS har siden 2014 været ledet af den tidligere justits-, forsvars- og udviklingsminister fra Norge, Grete Faremo.

Søndag den 8. maj 2022 var det slut.

I en kortfattet meddelelse fra FN’s Generalsekretær blev det oplyst, at Faremo trådte tilbage:

” The Secretary-General has accepted the resignation of Grete Faremo, the Executive Director of the United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Ms. Faremo’s resignation is effective Sunday, 8 May.” 

Det oplystes samtidig, at

“Mr. Jens Wandel of Denmark is being appointed as the Acting Executive Director, effective 9 May, while the Secretary-General launches a recruitment process, in consultation with the UNOPS Executive Board, to find a successor to Ms. Faremo.  Mr. Wandel was most recently Special Adviser to the Secretary-General on Reforms. He will be granted all the necessary support to ensure a smooth transition.”

New York Times har afdækket svindelaffære

Den norske avis VG oplyser, at Grete Faremo fratræder som direktør for FN’s Kontor for Projektledelse (UNOPS) efter afsløring af en svindelaffære i New York Times, rapporterede VG søndag eftermiddag.

Sagen skulle angiveligt dreje sig om at Faremo har været ansvarlig for tvivlsomme økonomiske dispositioner, hvorunder organisationen er i fare for at miste 25 millioner dollars.

Faremo har tidligere haft flere ministerposter i forskellige Arbejderparti-ledede regeringer i Norge i løbet af de sidste 30 år. Sidste gang fra 2011 til 2013 som justitsminister.

Som direktør for UNOPS ønskede Grete Faremo at organisationen skulle indtage en mere aktiv rolle, blandt andet skulle en gennem årene akkumuleret betydelig formue aktiveres.

Ifølge New York Times var det i forvaltningen af disse penge, at det gik galt.

UNOPS og Faremo var i forbindelse med det såkaldte ”Sustainable Infrastructure Investments and Innovation Initiative (S3i)” være på udkig efter egnede investeringsprojekter vedrørende tilvejebringelse af boliger til verdens fattige. I den anledning kom de i kontakt med den britiske forretningsmand David Kendrick, som var leveringsdygtig i projekter. UNOPS garanterede også for et lån på 3 millioner dollars til NGO’en ”We Are the Oceans”, der blev ledet af Kendricks datter, den 23-årige Daisy Kendrick.

I 2018 meddeler UNOPS, at de har ydet de første lån. De følgende år udlånes omtrent 60 millioner dollars til investeringer i vindkraft i Mexico, til virksomheder knyttet til fornybar energi, og til husbyggeri i Ghana, India, Kenya og Pakistan.

Ifølge New York Times viser dokumenter, at alle involverede selskaber har forbindelse til David Kendrick. Han ejer således 2 af selskaberne gennem en selskabskonstruktion på Gibraltar.

Revisorerne i UNOPS advarer mod at låne så mange penge ud til én og samme løsning, og senere forsøger de faktisk at få nogle af lånene betalt tilbage. Det skete dog ikke, men der blev heller ikke bygget nogen huse overhovedet!

Kendrick-selskaber skal ifølge New York Times have erkendt at lån fra UNOPS er gået til at afdrage på andre lån, men Kendrick og datteren skulle fortsat tro på projekterne. De undskylder sig med coronapandemien og forsinkelser i de lande, hvor investeringerne skulle foretages.

Grete Faremo har ikke selv kommenteret beskyldningerne, men blot meddelt, at hun allerede meddelte FN’s Generalsekretær at hun stoppede.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s