Et ægte dilemma – og hvad er det politiske svar?

Klima og grøn omstilling

Folketingsflertallets 2030-målsætning om at reducere emissionerne af CO2-ækvivalenter (CO2e) med 70 pct. i forhold til 1990 betyder, at vi endnu mangler at reducere med mindst 10 millioner tons CO2e. Med de vedtagne virkemidler når vi kun en reduktion på 57 pct. i 2030.

Det russiske angreb på Ukraine vil sandsynligvis medføre, at de fossile energikilder vender tilbage eller i hvert fald ikke udfases i det hidtil planlagte omfang – hverken i Danmark eller i andre lande. Udsigten til at nå 2030-målsætningen og målet om klimaneutralitet i 2050 fortoner sig dermed i de fossile tåger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s