Kan vi have tillid til Søren Gade som kommitteret for Hjemmeværnet?

Når Henrik Gade Jensens argumentation stilles over for Søren Gades helt utroværdige holdningsskifte får vi en ganske overbevisende dokumentation for, at den pludselige beslutning om at ophæve forsvarsforbeholdet er begrundet i rævekager og indenrigspolitiske, taktiske hensyn. Søren Gades kovending vil ikke overbevise EU-skeptiske danskere, der af let forståelige grunde er betænkelige ved risikoen for at indgå i et samarbejde uden forsvarsforbehold om unionspolitiske agendaer dikteret af Nato-skeptiske medlemslande som Frankrig med stormagtsdrømme og langt mere indflydelse end os.

https://www.berlingske.dk/kommentarer/en-afskaffelse-af-eu-forbeholdet-vil-i-praksis-ophaeve-danmark-som

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s