Klimaafgift vil ramme landbruget i Jylland

Miljøvismændene 7. dec 2021

De miljøøkonomiske vismænd offentliggjorde den 7. december 2021 en rapport om beskatning af privatbilisme og beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning.

Beskæftigelseseffekterne af en ensartet CO2e-afgift på 1.200 kr. vil ramme virksomheder og deres beskæftigede forskelligt.

Vismændene har tidligere vurderet, at en ensartet CO2e-afgift på 1.200 kr. pr. ton være tilstrækkelig til at nå det danske reduktionsmål på 70 pct. i 2030, men det vil ske på bekostning af beskæftigelsen i landbruget og i visse dele af industrien.

I landbruget vil beskæftigelsen alt andet lige falde med cirka 25 procent, hvis der indføres en ensartet drivhusskat på 1.200 kroner pr. ton CO₂-ækvivalent frem mod 2030. Det svarer til 11.000 årsværk i landbruget.

Hårdest ramt bliver mælkesektoren med et fald på cirka 35 procent, mens fødevareindustrien mister ni procent. Beregningerne viser også, at antallet af job, der forsvinder, hvis den ensartede drivhusskat indføres, er størst i det vestlige Danmark. De ansatte, der har størst risiko for at miste deres job, har typisk kortere uddannelser og bor på landet.

Vismændene anfører, at ca. en tredjedel af de lønmodtagerjob, der i landbruget er i risiko, er besat af udenlandsk arbejdskraft fra Europa, mens ca. en tredjedel af de udsatte selvstændige vil nå pensionsalderen inden 2030.

I industrien er det kun få virksomheder, der bliver kraftigt belastet af en afgift på 1.200 kroner, nemlig først og fremmest beton- og teglværker samt olieraffinaderier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s