Nobelprisen i økonomi 2021

Nobelpris økonomi 2021

Mandag den 11. oktober 2020 blev det i Stockholm offentliggjort af Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi, at Nobelprisen i økonomi for 2021 tildeles med halvdelen til DAVID CARD, University of California, Berkeley, USA, “for his empirical contributions to labour economics” og med halvdelen i fælleskab til JOSHUA D. ANGRIST, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, og GUIDO W. IMBENS, Stanford University, USA,  ”for their methodological contributions to the analysis of causal relationships”.

Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi motiverer i en pressemeddelelse valget således:

Årets prismodtagere – David Card, Joshua Angrist og Guido Imbens – har givet os ny viden om arbejdsmarkedet og vist, hvilke konklusioner om årsag og virkning, der kan drages af naturlige forsøg. Deres tilgang har spredt sig til andre områder og revolutioneret empirisk forskning.

Mange af de store spørgsmål inden for samfundsvidenskab omhandler årsag og virkning. Hvordan påvirker immigration løn- og beskæftigelsesniveau? Hvordan påvirker en længere uddannelse nogens fremtidige indkomst? Disse spørgsmål er svære at besvare, fordi vi ikke har noget at bruge som sammenligning. Vi ved ikke, hvad der ville være sket, hvis der havde været mindre immigration, eller hvis vedkommende ikke havde fortsat med at studere.

Årets pristagere har imidlertid vist, at det er muligt at besvare disse og lignende spørgsmål ved hjælp af naturlige eksperimenter. Nøglen er at bruge situationer, hvor tilfældige begivenheder eller politiske ændringer påvirker grupper af mennesker forskelligt på en måde, der ligner kliniske forsøg inden for medicin.

Om prismodtagerne

David Card

Born 1956 in Guelph, Canada.

Ph.D. 1983 from Princeton University, USA. Class of 1950 Professor of

Economics, University of California,

Berkeley, USA.

Joshua D. Angrist

Born 1960 in Columbus, Ohio, USA.

Ph.D. 1989 from Princeton University,

USA. Ford Professor of Economics,

Massachusetts Institute of Technology,

Cambridge, USA.

Guido W. Imbens

Born 1963 in Eindhoven,

Netherlands, Ph.D. 1991 from Brown

University, Providence, USA. The

Applied Econometrics Professor and

Professor of Economics, Stanford

University, USA.

Om prisen

Prisen i økonomi er stiftet af Sveriges centralbank i 1968 for at markere bankens 300-års jubilæum. Den hedder officielt “Sveriges centralbanks pris i økonomisk videnskab til minde om Alfred Nobel” og blev første gang uddelt i 1969.

Prisen på 10 millioner svenske kroner deles med halvdelen til Davis Card og halvdelen i fællesskab til Joshua D. Angrist og Guido W. Imbens.

Nobelpristagere med dansk tilknytning

Prisen er tidligere givet til økonomer med en vis tilknytning til Danmark:

Dale Thomas Mortensen (1939 – 2014) fik prisen i 2010 som anerkendelse for hans banebrydende arbejde med arbejdsmarkedsmodeller og ”economic friction” – mangel på information og andre afvigelser fra det perfekte marked. Dale Mortensens far var danskfødt, og Dale Mortensen har siden begyndelsen af 1980’erne jævnligt gæstet Aarhus Universitet.

Lars Peter Hansen (født 1952) fik prisen i 2013 for udviklingen af økonometriske modeller for sammenhænge mellem makroøkonomi og udviklingen på de finansielle markeder. Lars Peter Hansen er amerikaner af dansk afstamning, idet hans tipoldeforældre Ole og Marie Hansen i sidste halvdel af 1800-tallet udvandrede fra Nordfyn til Utah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s