Valg i november 2021

Planloven

Den 16. november afholdes der kommunalvalg i Danmark. For Socialdemokratiet er valget vigtigt, fordi partiet frem mod valget for første gang siden Folketingsvalget i 2019 vil få en indikation af, hvordan tilslutningen er blandt vælgerne.

Socialdemokratiet havde som helhed et ganske glimrende kommunalvalg i 2017, men ved folketingsvalget i 2019 gik partiet faktisk lidt tilbage i forhold til folketingsvalget i 2015.

Siden er partiet gået frem i meningsmålingerne, og partiet var på et tidspunkt oppe på omkring en tredjedel af stemmerne. I de seneste meningsmålinger er partiets store tilslutning forduftet noget, og nu ligger Socialdemokratiets tilslutning i meningsmålingerne kun nogle få procentpoint over valgresultatet i 2019.

Socialdemokratiet vil gøre meget for, at partiet bliver en kommunalpolitisk succes til november, og hvis det tegner godt, kan et hurtigt Folketingsvalg samtidig med kommunalvalget bestemt ikke udelukkes.

Derfor vil regeringen ikke holde sig tilbage med at gøre brug af landspolitiske initiativer, som man kan tage som regering, til at fremme partiets kommunalpolitiske interesser.

Det er i det lys den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2022 skal ses.

Servicerammen løftet til godt 275 mia. kroner. Hertil kommer knap 24 mia. kr. i ”aktivitetsbestemt medfinansiering”. Forhøjelserne betyder, at parterne er enige om, at den ”demografiske udvikling” dermed kan finansieres samtidig med, at kommunerne kan ansætte flere ”velfærdsmedarbejdere” og udvikle ”kernevelfærden”.

Anlægsrammen forhøjes til omkring 20 mia. kr., der målrettes ”den borgernære velfærd og den grønne omstilling”. Samtidig forudsættes det at overførselsudgifterne, herunder til aktivering af ledige, vil udgøre knap 97 mia. kr.

I alt får kommunerne i 2022 lov til at brænde 417 mia. af skatteborgernes penge af! Trods lidt kritik af at handicapområdet ikke er tilstrækkelig tilgodeset, synes der i Kommunernes Landsforening generelt at være tilfredshed med aftalen.

Det slutter ikke her. Regionerne forventes at formøble 125 mia. kr. mens regeringen generøst har påtaget sig at sikre, at staten fyrer omkring 560 mia. kroner af skatteborgernes penge af.

Regeringens forslag til en udflytning og etablering af uddannelsesinstitutioner fra de store byer er et eksempel på et initiativ, som let kan tolkes ind i den kommende kommunalvalgkamp. Der er blandt andet forslag om udflytning af dele af bioanalytiker-, socialrådgiver- og tandlægeuddannelsen til Hjørring, dyrlægeuddannelsen til Foulum, maskinmesteruddannelsen til Thisted og Sønderborg, læreruddannelsen til Svendborg og Hillerød, radiografuddannelsen til Næstved og pædagoguddannelsen til Holbæk.

Der er ikke sat kommunenavn på alle udflytningerne, men med hensyn til de uddannelser, hvor kommunenavnet kendes, har 14 i dag en socialdemokratisk borgmester, mens 6 har en venstreborgmester.

I alle tilfælde vil det sandsynligvis gavne den siddende borgmester ved kommunalvalget til november, at man får tilført en af de eftertragtede uddannelsesinstitutioner til kommunen. At så mange socialdemokratiske kommuner får tilført disse institutioner, er næppe tilfældigt.

Den kraftige modstand mod etablering af et udrejsecenter for kriminelle udlændinge på Langeland fik af samme årsag hurtigt regeringen til at opgive planerne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s