Danmark kan blive klimaneutralt i 2045

Power to X

Danmark kan være klimaneutralt allerede i 2045, viser ny rapport fra Ingeniørforeningen IDA og Aalborg Universitet. Men det kræver omfattende udvikling af ny teknologi og politisk handling her og nu, hvis missionen skal lykkes, fastslår rapporten.

Ifølge Energistyrelsens foreløbige energistatistik var Danmarks samlede bruttoenergiforbrug i 2020 på 693 PJ. Omkring 39 pct. blev dækket af vedvarende energi (hvoraf biomasse udgjorde omkring 25 pct.). Olie dækkede 37 pct., naturgas 13 pct. og kul/koks omkring 5 pct. Ikke-bionedbrydeligt affald dækkede omkring 3 pct.

CO2-fangst spiller en hovedrolle i rapporten fra IDA og AAU, men i første omgang frem til 2030 bør man satse på den cirkulære løsning, hvor CO2 genbruges til grønne brændsler. Det bør prioriteres, at så stor en del af den indfange CO2 som muligt bruges til at fortrænge forurenende brændstoffer fra fly og anden tung transport ved hjælp af såkaldt Power-to-X, som også stiller endnu højere krav til udbygningen af grøn strøm fra hav og land. 

Først på den lange bane kan vi blive nødt til at acceptere end-of-pipe-løsningen, hvor CO2en lagres, og i så fald er det afgørende at inddrage befolkningen i, hvor det i givet fald skal deponeres. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s