Nu gælder det om at bekæmpe impulsivitet

Ammitzboell

Hvis det Konservative Folkeparti igen skal indtage sin naturlige, centrale rolle i dansk politik, er vejen frem mod næste Folketingsvalg brolagt af ansvarlighed.

Risikoen for fejltrin er hele tiden til stede.

De forpligtelser, partiet føler overfor forvaltningen af vores økonomi, natur, miljø og klima, så vi ikke efterlader ubetalte regninger til vores efterkommere, er velkendte – alle i Danmark med den mindste politiske interesse, er udmærket er klar over, hvor de har Det Konservative Folkeparti i disse spørgsmål.

Denne veletablerede position er et idealt udgangspunkt for partiets forhandlinger om konkrete klima- og miljøtiltag.

Der er ingen som helst grund til, at de konservative skal dokumentere sin holdning med urealistiske krav om energirenoveringskrav til alle offentlige bygninger.

I 2021 skal det forhandles hvordan EU når derhen. EU’s delmål for energieffektivitet skal derfor også genforhandles senere i år. Hvis EU-landene ikke længere blot skal skære 32,5 pct., men at kravet forhøjes til 40 pct. af sit samlede energiforbrug i 2030, vil det være gode nyheder for virksomheder indenfor energieffektivesering som Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux.

Inden EU-forhandlingerne skal Folketingets Europa-udvalg afgøre, hvilket mandat Dan Jørgensen skal have med sig i attachémappen til forhandlingerne i Bruxelles.

Med det nye 55 pct-mål om reduktion af drivhusgasser har EU besluttet, hvor europæisk klimapolitik skal hen i 2030. De konservative har stillet forslag om, at EU-kravet til energirenovering af statslige bygninger også kommer til at omfatte de danske kommunale og regionale bygninger.

Hvis de konservative fortsat skamløst deponerer klimapolitikken hos Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux i lobbyorganisationen ”Synergi”, vil det vanskeliggøre borgerlig enighed på dette politikområde, og blokere for partiets vej tilbage til magtens centrum.

Partiet har i Folketinget stillet forslag om, at EU-kravet til energirenovering af statslige bygninger også kommer til at omfatte de danske kommunale og regionale bygninger. Herefter bør partiet holde lav profil og afvente Folketingets behandling,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s