Pengepolitikkens betydning for renten i USA

Federal Reserve

Da den amerikanske centralbank, The Fed, onsdag den 7. april 2021 kl. 14 amerikansk østkysttid offentliggjorde det officielle referat fra mødet den 16. og 17. marts 2021 i centralbankens markedsudvalg, Federal Open Market Committee, FOMC, havde det umiddelbart en positiv, men begrænset effekt på de amerikanske aktiemarkeder.

S&P 500 og S&P 500 futures steg med omkring 0,5 pct. til godt 4097, Dow Jones Industrial Average var nærmest flad med en stigning på under 0,2 pct. til knap 33503, mens det tech-tunge Nasdaq-index steg med omkring 1 pct. til godt 13829.

Umiddelbart efter mødet i FOMC blev børsverdenen detaljeret informeret om drøftelserne i udvalget, og herunder at den amerikanske centralbank var indstillet på i den forudselige fremtid (foreseeable future) fortsat at købe statsobligationer og værdipapirer i markedet for at holde inflationsudvikling og beskæftigelse på rette spor.

Alligevel blev det officielle referat underkastet en nøje granskning af Wall Street-analytikerne. Skulle der mon i et bestemt ord eller i en bisætning gemme sig et signal om justering af den ekspansive pengepolitik? Kunne det alligevel forventes, at renten ville stige, hvilket ville være ensbetydende med korrektioner af aktiekurserne?

Det var ikke tilfældet denne gang, men det bemærkelsesværdige er, at mens et komma i et centralbankdokument, kan ændre aktiekurserne, kunne præsident Bidens tilkendegivelse af, at de kommende massive offentlige investeringer i infrastruktur skal finansieres af en forhøjelse af selskabsskatten, ikke registreres på børsen.

Præsident Trump reducerede selskabsskatten til 21 pct. og Bidens forslag ville indebære en forhøjelse til 28 pct. Republikanerne er modstandere af forhøjelsen, men også mange Demokrater vil være betænkelige ved at forhøje selskabsskatten til mere end 25 pct.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s