Holdningen til udviklingsbistand

Advice FMM

Udenrigsministeriet har fået foretaget en analyse af danskernes holdning til udviklingssamarbejde. Desværre siger undersøgelsen ikke noget om hvad folk mener om den danske bistand til udviklingslandene.

Det oplyses, at fra 2018 har man spurgt om danskernes kendskab og holdning til ”udviklingssamarbejde”, hvor man tidligere spurgte til ”udviklingsbistand”.

Ændringen i formuleringen har medført, at man ikke får oplyst holdningen til den årlige danske bistand til udviklingslandene (incl. Kina) på 17 mia. kr. Det betyder også, at en stor del af spørgsmålene ikke direkte kan sammenligne svarene fra 2018- undersøgelsen og senere med svarene fra 2017 og tidligere.

Advice

Undersøgelsen er foretaget af kommunikations- og analysebureauet Advice for Udenrigsministeriet.

Advice præsenterer sig selv som et integreret bureau, der har taget det bedste fra digital-, marketing-, reklame- og kommunikationsbureauet og smeltet sammen og ”koblet det med vores stærke rødder i strategisk rådgivning”. Bureauet er kendt for dets rolle i den lidet flatterende Falck-sag og fra Konkurrencerådets lammende kritik af Falck – der efter at have tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014 – på det groveste misbrugte sin dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester og orkestrererede en kampagne mod ambulancevirksomheden Bios.

Det fremgik af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at kampagnen byggede på en kommunikationsstrategi, der havde som overordnet mål at ”skabe bekymring”: ”Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø”. Målet var, at ”udbuddet bliver annulleret”.

Kampagnen mod Bios involverede flere kommunikationsbureauer, herunder Advice, hvor Socialdemokratiets tidligere partisekretær, Jens Christiansen, dengang var direktør.

Jens Christiansen er i dag særlig rådgiver for bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek.

Userneeds

Advice har som led i undersøgelsen af danskernes kendskab og holdninger til henholdsvis det danske udviklingssamarbejde og FN’s verdensmål givet virksomheden Userneeds A/S i opdrag at gennemføre to spørgeskemaundersøgelser.

Det oplyses, at spørgeskemaerne er sendt ud i Userneeds’ online panel medio august 2020. Det oplyses ikke hvor mange spørgeskemaer, der er udsendt, men det hævdes, at spørgeskemaet om udviklingssamarbejde er besvaret af 2.000 repræsentativt udvalgte danskere. Hvor mange spørgeskemaet om FN’s verdensmål er sendt til vides heller ikke, men skemaet hævdes at være besvaret af 1.000 danskere, ”som er vægtet af Userneeds for at sikre fuld repræsentativitet”!

Userneeds andre kunder fremhæver alle, at værdien af de data, Userneed fremskaffer er først og fremmest er vigtige input til kundernes benchmarking i forhold til konkurrenter og kunder m.v.

Udenrigsministeriets undersøgelse har ikke noget med bench-marking at gøre. Kunne vi have fået et større udbytte af udgiften på 16 mia. kr., hvis vi havde brugt alle pengene på at opkøbe og frede skov i Afrika? Er dansk udviklingssamarbejde bedre, end det Norge bedriver gennem NORAD?

Nogle af spørgsmålene er uklare. Har respondenterne anet hvad de svarede på, når det hævdes, at mere end halvdelen – 56 pct. – af danskerne støtter corona-relateret udviklingsarbejde. Hvad er ”corona-relateret” arbejde i udviklingslande? Er det de respiratorer, vi på et tidspunkt prøvede at få afsat i Italien? Er det forsyning af Afrika med vacciner, vi ikke har?

Udenrigsministeriets valg

Udenrigsministeriet valgt at ignorere undersøgelsens svagheder og indtage en positiv tolkning:

Danskernes opbakning til udviklingssamarbejdet stiger – særligt blandt unge. I 2020 siger 64 pct. af de 18-30-årige, at de er tilhængere af udviklingssamarbejdet. Det er steget med 14 procentpoint fra 2019.

Blandt hele befolkningen er opbakningen 63 pct. – en stigning fra 57 pct. i 2018 og 2019. Det viser en rapport om danskernes kendskab og holdninger til udviklingssamarbejdet.

One thought on “Holdningen til udviklingsbistand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s