Næsten halvdelen af alle sexforbrydelser i Italien begås af udlændinge

Referendum: manifesti pro e contro il taglio dei parlamentari
Manifesti pro e contro il ” taglio ” dei parlamentari contenuto nel referendum del 20 21 settembre, affissi nelle vie di MIlano, 17 settembre 2020, ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

Det officielle italienske statistikbureau Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT, har ifølge avisen Il Giornale offentliggjort data, der viser at omkring 42 pct. af seksualforbrydelser mod kvinder i Italien begås af udlændinge.

Tallene fra 2018 viser ifølge Il Giornale, at ud af 4.802 voldelige sexoverfald involverede 2.009 af forbrydelserne udlændinge. Il Giornale skriver, at andelen af udenlandske seksualforbrydere er usædvanlig høj i forhold til den udenlandske andel af den italienske befolkning, der ligger på omkring 8,6 procent.

I de 41,8 pct. af alle seksualforbrydelser, der begås af udlændinge, kommer 35 pct. fra lande uden for EU, og heraf tegner marokkanere og nigerianere sig for en stor del af forbrydelserne.

Udlændinge er også langt overrepræsenteret i sager vedrørende prostitution, hvor 68,8 pct. af sagerne tilskrives migranter.

I 2018 oplyste det italienske indenrigsministerium, at migranter og udlændinge begår næsten en tredjedel af al kriminalitet i landet.

Andre europæiske lande har rapporteret lignende tilstande, hvor migranter er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. I Tyskland kom det sidste år frem, at risikoen for at tyskere blev udsat for migrantkriminalitet var langt større end det omvendte.

Danmarks Statistik har i februar 2019 i ”Fakta om indvandrere og efterkommere i Danmark” dokumenteret, at for personer i samme aldersgruppe er der generelt en større andel mænd med oprindelse i et ikke-vestligt land end af mænd med oprindelse i et vestligt land eller med dansk oprindelse, der er dømt for kriminalitet.

Kvinfo anfører i ”FAKTA OG VIDEN OM: Voldtægt og etnicitet” fra januar 2019, at der er en overhyppighed af indvandrere fra ikke-vestlige lande blandt dem, der bliver dømt for voldtægt.

Kvinfo henviser blandt andet til beregninger, Berlingske har fået foretaget på basis af tal fra 2012, 2013 og 2014, der viser, indvandrere og efterkommere bliver dømt for voldtægt et sted mellem halvanden gang og dobbelt så ofte som den øvrige befolkning. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere modtog allerede dengang 20,4 procent af dommene for voldtægt og blufærdighedskrænkelser, selv om de dengang kun udgjorde 7,2 procent af den danske befolkning. Altså knap tre gange så hyppigt som etnisk danske mænd. I dag er andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund steget til godt 9 pct. af Danmarks befolkning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s