Det italienske flyselskab Alitalia bliver nu til ITA

alitalia

Den italienske regering har den 9. oktober besluttet at etablere Italia Trasporti Aereo Spa, som afløser for Alitalia.

Dekretet om etableringen af det nye selskab blev underskrevet efter 11 år, hvor Alitalia har haft ledelsesmæssige udfordringer, tre mislykkede rekonstruktionsforsøg og formøblet utallige milliarder euro i lovlig og ulovlig statsstøtte.

Historien

Alitalia blev grundlagt i 1946 som Aerolinee Italiane Internazionali som et joint venture mellem den italienske regering (60 pct.) og British European Airways (BEA) (40 pct.). Selskabet fløj under mærket Alitalia, der er en sammentrækning af de italienske ord “ali” (vinge) og Italia (Italien).

Det oprindelige Alitalia kæmpede i 1990’erne og senere med dårlig økonomi. Selskabet gik konkurs i 2008, men et nyt selskab med bl.a. Air France-KLM som hovedaktionær overtog luftfartsselskabet, der herefter blev drevet videre under navnet Alitalia. I 2014 var virksomheden atter tæt på konkurs, men blev reddet, da Etihad Airways – det nationale flyselskab fra Forenede Arabiske Emirater,UAE, købte 49 pct. af aktierne i selskabet. Den 2. maj 2017 gik Alitalia atter konkurs, og har siden været under rekonstruktion.

Undervejs har der været forsøg på at privatisere selskabet med et konsortium bestående af infrastrukturselskabet Atlantia, Delta Air Lines, easy Jet og det italienske jernbaneselskab Ferrovie dello Stato Italiane, mens China Eastern Airlines også på et tidspunkt var inde i billedet.

I november sidste år trak Atlantia sig ud af projektet. Sidenhen var Lufthansa inde over, men i begyndelsen af januar stod det klart, at der ikke kunne findes en umiddelbar løsning.

Italiensk statsstøtte til Alitalia

Siden betalingsstandsningen har den italienske regering i et par omgange holdt det statsejede Alitalia flyvende ved blandt andet i 2017 at have bevilget et lån på 900 millioner euro, eller hvad der svarer til 6,75 milliarder kroner. Dette lån fra 2017 er muligvis tilladt efter EU’s statsstøtteregler.

Den italienske regering hjalp dog til igen med et lån på 400 millioner euro eller tre milliarder kroner til Alitalia i slutningen af 2019.

Denne støtte er EU-Kommissionen og konkurrencekommissær Margrethe Vestager i gang med at undersøge, og hvis det ender med at EU-Kommissionen vurderer, at lånet strider mod statsstøttereglerne, skal Alitalia betale lånet tilbage. Hvis det sker, er det ensbetydende med enden på Alitalia.

EU-Kommissionens krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte har nedlagt andre flyselskaber

Estonian Air gik konkurs i november 2015. I kampen for redning fik det estiske flyselskab støtte fra den estiske regering, men også denne støtte blev genstand for en undersøgelse af EU-Kommissionen. Støtten endte med at blive erklæret ulovlig, og pengene skulle betales tilbage til staten. Det havde Estonian Air ikke mulighed for, og selskabet gik konkurs.

Lidt tidligere i 2015 gik Cyprus Airways konkurs. I dette tilfælde havde EU-Kommissionen meddelt, at det cypriotiske flyselskab skulle betale knap 500 millioner kroner tilbage i ulovlig statsstøtte, som selskabet havde taget imod i 2012 og 2013. Cyprus Airways havde ikke pengene, og den cypriotiske regering måtte lukke selskabet.

Nyt selskab

I henhold til det italienske regeringsdekret, der blev underskrevet om aftenen den 9. oktober af de fire ministre for økonomi, transport, økonomisk udvikling og arbejdskraft, skyder det italienske finansministerium tre milliarder euro eller 22,3 milliarder kroner i det nye selskab – Newco, Italia Trasporto Aereo SpA (ITA), med en aktiekapital på 20 millioner euro, der kontrolleres af den italienske stat.

Nu skal der udarbejdes en detaljeret forretningsplan, der skal præsenteres for det italienske parlament inden 30 dage, og herefter er det planen, at det nye selskab kan gå i luften i begyndelsen af 2021, hvis EU-Kommissionen godkender planerne om at støtte det nye og nationalt betydningsfulde selskab med tre milliarder euro.

Alitalia-navnet forbliver hos det ”gamle” selskab under rekonstruktion, hvorfra alle aktiver overføres til det nye selskab, ITA.

I den kommende tid vil den italienske regering have travlt med at demonstrere over for EU-Kommissionen, at det nye selskab, Newco, ITA, ikke har noget til fælles med det gamle Alitalia. Kodeordet er derfor diskontinuitet.

Transportminister De Micheli kommenterede på Facebook den 9. oktober 2020: ” Inizia una nuova storia. Det nye nationale flyselskab, som nu er etableret, skal spille en ledende rolle på det europæiske og internationale marked”.

EU-Kommissionen får mulighed for at følge den hårde linje i statsstøttesager

Bruxelles bliver snart nødt til at træffe afgørelse om den statsstøtte på 3 milliarder kroner, som den italienske stat i 2017 ydede til Alitalia.

Ét er at lukke mindre flyselskaber i Estland og på Cypern. Det ville politisk have været en ganske anden sag at lukke et ikonisk nationalt flyselskab som Alitalia.

Med den nye italienske selskabskonstruktion fritages Kommissionen for et stort dilemma: Kommissionen har mulighed for at fastholde den hårde linje og erklære støtten for stridende mod statsstøttereglerne, og kræve det fulde beløb tilbagebetalt. Det bliver i givet fald det ”gamle” Alitalia under rekonstruktion, der stilles over for tilbagebetalingskravet – og dermed den definitive konkurs.

Hvis processen går glat, vil det nye flyselskab være i drift tidligt i 2021.

Det operative fokus vil være på Nordamerika og Japan. Det nye selskab ville starte med omkring 90 fly og 6.500 ansatte.

Det gamle Alitalia var medlem af luftfartsalliancen SkyTeam, men det er ikke oplyst hvilke selskaber ITA vil samarbejde med.

I Italien hilses rekonstruktionen velkommen af fagforeningerne, hvis medlemmer i lang tid har levet i usikkerhed og på reduceret løn. Andre er kritiske og finder at regeringen fortsætter med at bortøde de italienske skatteborgeres penge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s